HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DRozpoczęła się Nowenna
przed naszym wielkim odpustem…

07.08.2018r.


„Rochu Święty, dla Twej chwały
W gronośmy się zebrali się zebrali,
przed ten ołtarz, Twój wspaniały,
Byśmy wdzięczność oddali” ( z pieśni)


     W Diecezjalnym Sanktuarium Świętego Rocha 16 sierpnia odbędą się wielkie uroczystości odpustowe ku czci św. Rocha połączone z obrzędem błogosławieństwa zwierząt.
     Jest już tradycją, że do uroczystości odpustowych ku czci św. Rocha wierni przygotowują się poprzez udział we Mszy Świętej połączonej z Nowenną. Od ubiegłego roku w czas przygotowania do uroczystości odpustowych wpisują się głoszone codziennie rekolekcje. Przepełnieni wiarą przybyli mikstaccy parafianie 7. sierpnia o godz. 18:30, by uczestniczyć we Mszy Świętej sprawowanej w intencji próśb i podziękowań kierowanych do Boga przez wstawiennictwo św. Rocha w Nowennie. W tym roku konferencje będą głosili kapłani Dekanatu Mikstackiego. W pierwszym dniu Nowenny przy ołtarzu stanęli ks. kan. Piotr Staszak i ks. proboszcz Krzysztof Ordziniak. Ks. kan. Piotr jest dekanalnym ojcem duchownym i to właśnie on jako pierwszy skierował do nas podczas tegorocznej Nowenny słowa rozważania. Podczas tegorocznej nowenny będziemy pochylali się nad słowami błogosławieństw wypowiedzianymi przez Jezusa na Górze.
     W słowie skierowanym do zebranych wiernych ks. kan. Piotr Staszak zatrzymał się nad słowami Jezusa: „ Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Rozpoczynając rozważanie kaznodzieja podkreślił, że błogosławieństwa odgrywają ważna rolę w życiu duchowym każdego człowieka. Zaznaczył, że Bóg pragnie kontaktu z człowiekiem. Zwrócił uwagę, że Jezus otworzy dla nas swe Boskie Serce jednak wiele osób postrzega Go jedynie jako Kogoś odległego, poddającego nieustannie ocenie nasze uczynki. Nawiązując do błogosławieństw podkreślił znaczenie pokoju w życiu każdego człowieka. Zwrócił naszą uwagę na fakt, że gdy wokół Jezusa zebrały się tłumy, On wszedł na Górę. Zaakcentował, że z perspektywy góry dostrzegalne jest to, czego nie widzą stojący u jej podnóża. Kontynuując podkreślił, że z perspektywy Góry Jezus widział różne życiowe drogi człowieka. Dostrzegał radości i trudności, ale sam także ich doświadczał. Ponadto zwrócił uwagę, że Jezus jest tym, który wnosi pokój do naszego życia, ten pokój który jest nam niezbędny, pokój serca. Jednocześnie dodał, że w każdym człowieku jest źródło dobroci i piękna, a błogosławieństwa są potrzebne dla naszej duszy. Ks. kan. Piotr przywołał przykłady Świętych, wśród nich także św. Rocha, którzy przyjęli Boże błogosławieństwo, a w swoim życiu kroczyli drogą błogosławieństw. Podkreślił, że dzięki mocy Bożego błogosławieństwa byli zdolni do czynienia wielkich rzeczy w życiu. Jednocześnie dodał, że wiele osób nigdy nie usłyszało słów błogosławieństwa, a człowiek by właściwie mógł funkcjonować potrzebuje słów akceptacji, uznania, słów błogosławieństwa. Jednocześnie kaznodzieja zachęcał zebranych, by byli blisko Jezusa i świadczyli o nim nie tylko słowami, ale przede wszystkim czynami. Kończąc rozważanie ks. kan. Piotr powiedział:” Chrześcijanin, każdy i każda z nas ma być jak lampa, jak latarnia morska, która w mroku życia, ale przede wszystkim w mroku śmierci wskaże innym ludziom często zagubionym, wejście do nieba, by tam usłyszeć już osobiście od Jezusa: byłaś, byłeś błogosławiony, jesteś błogosławiony, jesteś błogosławiona, szczęśliwy szczęśliwa, bo czyniłaś, czyniłeś pokój.
     Zapewne wielu z nas swoim słowem ks. kan. Piotr pobudził do refleksji, do postawienia sobie pytania, czy jestem człowiekiem pokoju, czy wnoszę pokój w środowiska w których żyję? A wreszcie, czy w moim sercu panuje autentyczny Boży pokój?
     Po Eucharystii ks. kan. Krzysztof odczytał modlitwę pierwszego dnia Nowenny do Świętego Rocha, a następnie prośby i podziękowania wypisane przez mikstackich parafian i wiernych nawiedzających sanktuarium. Potem odmówiliśmy Litanię do Świętego Rocha. W mikstackim sanktuarium znajdują się relikwie św. Rocha. Po zakończonej Nowennie wielu podchodziło, by oddać im cześć.
     Czas bezpośredniego przygotowania rozpoczęty. Przez kolejne dni przychodząc do sanktuarium na Eucharystię będziemy wsłuchiwać się w nauki, podczas których kolejni kapłani posługujący w mikstackim dekanacie przybliżać nam będą błogosławieństwa wygłoszone przez Jezusa na Górze. Były one ważne dla naszego niebieskiego Patrona. Zapewne będzie to dla nas piękny duchowo czas, czas refleksji, ale i pracy nad sobą…

Link do nauki wygłoszonej przez ks. kan. Piotra Staszaka. WARTO POSŁUCHAĆ

https://drive.google.com/file/d/15K3agRLRuAOq1YVwW98Vf9DG20THPiup/view?usp=sharing


ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2018 Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie