HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DNiedziela Miłosierdzia Bożego
w naszej parafii

08.04.2018r.


     „Jezu ufam, ufam Tobie, Grzech mój zmywa Twoja Krew, Jezu ufam, ufam Tobie, Ty do Serca przytul mnie” ( z pieśni)
     8. kwietnia, w II niedzielę po Wielkanocy, przeżywamy w Kościele Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Została ona wprowadzona przez Świętego już dziś Jana Pawła II 30. kwietnia 2000 roku podczas kanonizacji s. Faustyny Kowalskiej. Życzenie ustanowienia tego święta właśnie w tym czasie wyrażał w swych objawieniach św. s. Faustynie sam Jezus, który powiedział do niej: „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia” (Dz. 299). Ze świętem tym związane są liczne łaski. W Dzienniczku s. Faustyna zapisała słowa Jezusa: „W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego” (Dz. 699). Przygotowania do Święta Miłosierdzia Bożego rozpoczęliśmy już w Wielki Piątek. Tego dnia zaczęliśmy odprawiać nowennę. W Wigilię Święta Miłosierdzia Bożego w Diecezjalnym Sanktuarium Świętego Rocha ks. kan. Krzysztof Ordziniak poprowadził czuwania modlitewne. Przy wystawionym Najświętszym Sakramencie odmówiliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Wybrzmiały wspólne prośby i podziękowania. Podczas czuwania był także czas na indywidualną rozmowę z Jezusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie, na przedstawienia Mu naszych intencji, które w ten sobotni wieczór przywiodły nas na to wyjątkowe dla mikstackiej wspólnoty Cmentarne Wzgórze. Tegoroczna Wigilia Święta Miłosierdzia Bożego zbiegła się z I sobotą miesiąca. Zatem tak jak ma to miejsce w naszej wspólnocie od listopada do kwietnia ku niebu popłynęła modlitwa różańcowa. Tym razem rozważaliśmy tajemnice chwalebne. O godz. 21:00 przenieśliśmy się duchowo przed Tron Jasnogórskiej Matki i Królowej, by włączyć się w modlitwę apelową. Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem zakończyło czuwanie modlitewne. I jeszcze jedna refleksja- było ono okazją odejścia chociaż na chwilę od codziennych spraw, by spotkać się z Jezusem, Jego Matką, ale także co warto podkreślić u progu rozpoczynającego się Tygodnia Miłosierdzia z naszym Patronem, Świętym Rochem. Od Niego możemy uczyć się co to znaczy okazywać miłosierdzie bliźnim.
     Przygotowani duchowo wkroczyliśmy w Niedzielę Miłosierdzia. Jest już tradycją, że w tym dniu sprawowana jest Eucharystia z prośbą o wszelkie łaski potrzebne dla czcicieli Bożego Miłosierdzia z Mikstatu i Komorowa. O godz. 9:30 Msze św. w tej właśnie intencji sprawował ks. wikariusz Krzysztof Lipiński. Przed rozpoczęciem Eucharystii ks. kan. Krzysztof Ordziniak poświęcił obraz Jezusa Miłosiernego, który został ofiarowany do naszego kościoła przez p. Adama Joksa i jego małżonkę z dziećmi. Niedziela Miłosierdzia jest dniem szczególnych łask. Przepełnieni wiarą w potrzebę doświadczania Bożego Miłosierdzia przez nas samych, ale także bliskich, którzy poprzedzili nas w drodze do Pana, zebraliśmy się w tym szczególnym dniu, o godz. 15:00 w Diecezjalnym Sanktuarium Świętego Rocha na Koronce do Miłosierdzia Bożego, by polecać w niej bliskich zmarłych. Modlitwie przewodniczył ks. kan. Krzysztof Ordziniak. Po Koronce do Miłosierdzia Bożego odprawiane zostało nabożeństwo Drogi Światła. Mieliśmy okazję przeżyć 14 spotkań ze Zmartwychwstałym Panem. Na ołtarzu została ustawiona figura Chrystusa Zmartwychwstałego i czternaście lampek, które kolejno odpalane były od paschału. Towarzyszył temu śpiew „ My jesteśmy na ziemi…”. Ks. kan. Krzysztof odczytywał rozważanie poszczególnych spotkań z Jezusem Zmartwychwstałym. Zapewne skłoniły one wielu do refleksji na jakim etapie drogi jestem? Którego spotkania ze zmartwychwstałym Panem potrzebuję obecnie? Czy może zatrzymałem(am) się przy pustym grobie? A może tak jak Maria Magdalena szukam Pana? Warto dodać, że w zwieńczeniu ołtarza głównego znajduje się jej obraz. A może jak uczniowie z Emaus na swojej życiowej drodze nie dostrzegamy Jezusa? A może jak Tomasz potrzebujemy, by Pan umocnił naszą wiarę? Po nabożeństwie Drogi Światła w sanktuarium ks. kan. sprawował Mszę w intencji czcicieli Miłosierdzia Bożego z Mikstatu i Komorowa. Kiedyś ks. kan. odpowiedział na wezwanie Pana „ Pójdź za Mną” - tak. Dziś w Jego kapłańskich dłoniach chleb przemienił się w Ciało Chrystusa. Być może tak jak uczniowie poznaliśmy i doświadczyliśmy właśnie wtedy obecności Zmartwychwstałego. Niedziela Miłosierdzia rozpoczyna 74. Tydzień Miłosierdzia. Sami doświadczamy miłosierdzia od Boga, zwłaszcza w Sakramencie Pokuty i Pojednania. Czy to doświadczenie pomoże nam się otworzyć na potrzeby innych?ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2018 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie