HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DNiedziela Miłosierdzia w naszej
parafii - rozpoczęcie sezonu
motocyklowego

24.04.2022r.


     Niedziela Miłosierdzia Bożego była bogata w wydarzenia w mikstackiej parafii. O godz. 10:30 i 16:00 w kościele farnym sprawowana była Msza św. w intencji czcicieli Bożego Miłosierdzia. Tu o godz. 15:00 pod przewodnictwem ks. kan. Krzysztofa Ordziniaka odmówiliśmy koronkę do Bożego Miłosierdzia. Po koronce mieliśmy okazję przeżyć 14 spotkań ze Zmartwychwstałym Panem odprawiając nabożeństwo Drogi Światła.
     Po raz IX w Święto Miłosierdzia Bożego odbyło się rozpoczęcie sezony motocyklowego u Świętego Rocha. O godz. 13:00 na parkingu przy Diecezjalnym sanktuarium Świętego Rocha ks. kan. Krzysztof sprawował Mszę św. w intencji poruszających się pojazdami jednośladowymi.
     W homilii ks. kanonik nawiązał do wyników ankiety „ Dlaczego wierzę, wątpię odchodzę?” Część odpowiedzi pokazała, że niektórzy ludzie odrzucają istnienie Boga, bo trudno jest im przyjąć i zaakceptować fakt, że Jego istnienie związane jest z inną rzeczywistością. Kaznodzieja zaznaczył, że równocześnie ci sami ludzie wierzą w wiele rzeczy, których nie widzą i nie rozumieją np. w wróżki, wahadełko, wróżenie z kart, z ręki, horoskopy. Nie wierzą tylko w Boga i Bogu nie ufają, zasłaniając się światopoglądem naukowym, postępem.
     Nawiązując do treści Ewangelii zwrócił uwagę, że podobnie jak św. Tomasz mamy czasami problem z wiarą w zmartwychwstania. Łatwo nam przychodzi, jak zaznaczył celebrans deklarowanie wiary wtedy, gdy w życiu wszystko nam się udaje. Natomiast w chwilach trudnych doświadczeń, kłopotów, krzyży zapominamy o radosnych i pozytywnych wydarzeniach. Nasze zaufanie i wiara w Boga rozsypują się czasami w drobne kawałki. Podkreślił, że sam Jezus wskazał s. Faustynie jak bardzo zależy Mu na naszym zaufaniu i przywołał fragment z „Dzienniczka” Apostołki Bożego miłosierdzia: „Nieufność dusz rozdziera wnętrzności Moje. Jeszcze więcej Mnie boli nieufność duszy wybranej, pomimo nie wyczerpanej miłości Mojej – niedowierzają Mi, nawet śmierć Moja nie wystarcza im. Biada duszy, która ich nadużyje”. (Dz 50). Kontynuując kaznodzieja zachęcał do postawienia sobie w uroczystość Bożego miłosierdzia pytań o to, czy staramy się wierzyć i ufać Bogu w każdej sytuacji życiowej? Czy wierzymy i ufamy Bogu gdy przychodzą w naszym życiu kłopoty, nieszczęścia? Kaznodzieja zachęcał: „ Nie bądźmy niedowiarkami, nie traćmy ufności w nieskończone miłosierdzie Boże . Niech najczęstszą naszą modlitwą będą słowa « Jezu ufam Tobie »”. Kończąc homilię ks. kanonik podkreślił, że Jezus spogląda na wszystkich z miłością i zachęcał, by zebrani odpowiedzieli miłością na Jego miłość do nas odnawiając w sobie wiarę i ufność w Jego nieskończone miłosierdzie.
     Po Mszy Świętej na parkingu odbyło się poświęcenie jednośladów. Były wśród nich małe, średnie i większe rowery, były skutery, ale i i wzbudzające podziw ciężkie, markowe stalowe rumaki. Przybyli tu, by z Bożym błogosławieństwem rozpocząć sezon motocyklowy 2022.
     Po poświęcenie kawalkada jednośladów przejechała uliczkami miasta na stadion sportowy. Nad bezpieczeństwem przemieszczającej się kolumny czuwali druhowie strażacy.
     Na stadionie odbył się pokaz akrobatyki motocyklowej, a następnie próby sprawnościowe dla uczestników imprezy. Na zwycięzców czekały nagrody i pamiątkowe dyplomy. Wystąpił także zespół Apache Band. Był czas na wspólne biesiadowanie i radosne świętowanie.
     Z Bożym błogosławieństwem, ci całkiem mali, jak i dorośli kierowcy jednośladów mogą wyruszać na trasy, by w pięknie otaczającego świata otwierać się na Boga, ale i dostrzegać innych podróżujących po drogach, spiesząc im w razie potrzeby z pomocą.
     Dziękujemy za udostępnienie zdjęć Panu Jackowi Sikorze


ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2022 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy w Mikstacie