HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DO naszych uroczystościach odpustowych
ku czci św. Rocha…
Tym razem w Lublinie…

05.12.2018r.


     Sporo się mówi i pisze o naszych uroczystościach odpustowych ku czci św. Rocha w lipcu czy sierpniu. Tym razem okazja do zaprezentowania naszego odpustu pojawiła się w listopadzie. Okazją do tego była odbywająca się na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie ogólnopolska konferencja naukowa zatytułowana: Kultura tradycyjna w perspektywie ochrony dziedzictwa i regionalnych tożsamości. Dedykowana ona była Profesorowi Janowi Adamowskiemu w roku Jubileuszu 70. urodzin. Dodam, że Pan Prof. Jan Adamowski jest przewodniczącym powołanej we wrześniu 2013 roku Rady ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego, ciała działającego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego złożonego ze specjalistów różnych dziedzin, której zadaniem jest sprawowanie funkcji doradczej w zakresie ochrony dziedzictwa niematerialnego oraz opiniowanie wniosków o wpis na Krajową Listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
     Trzy lata temu, bo 3 .grudnia 2015 roku na tę Listę zostały wpisane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pana Piotra Glińskiego nasze uroczystości odpustowe ku czci św. Rocha z obrzędem błogosławieństwa zwierząt. Uznałem, że udział w konferencji będzie okazją do kolejnej promocji mikstackich uroczystości odpustowych, ale także podzielenia się doświadczeniami z działań podejmowanych w celu dokonania wpisu na te Listę. Dodam, że był to pierwszy wpis z terenu Wielkopolski. Podczas konferencji wygłosiłem referat zatytułowany „Wpis na Krajową Listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego szansą i wyzwaniem dla społeczności lokalnej (na przykładzie uroczystości odpustowych w Mikstacie) . Podkreśliłem w nim, że dla naszej niewielkiej społeczności wpis uroczystości odpustowych był wielką radością i powodem dumy, szansą, ale i postawił nas przed nowymi wyzwaniami. Najważniejszym wyzwaniem, jak zaznaczyłem w wystawieniu, jest troska o przekaz tradycji kolejnym pokoleniom. W kontekście tego wyzwania zwróciłem uwagę na odbywające się przed odpustem spotkania w Szkole Świętego Rocha, a także sesje popularno- naukowe. Zaakcentowałem, że wpis uroczystości na Krajową Listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego spowodował wzrost zainteresowania nimi mediów. Zwróciłem uwagę na rosnącą liczbę pielgrzymów i turystów kulturowych przybywających w odpustowe dni do naszego miasteczka, akcentując tu kolejne wyzwanie, a mianowicie zapewnienie im bezpieczeństwa podczas obrzędu błogosławieństwa zwierząt. Podkreśliłem zaangażowanie druhów strażaków, którzy zabezpieczają trasę przemarszu zwierząt, ale także służą pomocą w poszukiwaniu miejsc parkingowych. Zwróciłem uwagę na poszukiwanie nowych formy transportu zwierząt gospodarskich.
     Kończąc wystąpienie podkreśliłem wielkie znaczenie uroczystości odpustowych dla mieszkańców naszej społeczności oraz tych, którzy stąd pochodzą. Nie mogło oczywiście zabraknąć zaproszenia na nasze piękne, niespotykane w innych zakątkach kraju.
     Udział w konferencji pozwolił mi na przekazanie jej uczestnikom informacji o tym, że jest takie miasteczko Mikstat w Południowej Wielkopolsce, gdzie szczególną cześć odbiera Święty Roch, a jego mieszkańcy troszczą się o przekaz tradycji odpustowych kolejnym pokoleniom. Miło było usłyszeć słowa uznania od osób zajmujących się niematerialnym dziedzictwem, że nasze działania mogą być wzorem dla innych środowisk. Takie opinie mobilizują do dalszej aktywności i podejmowania kolejnych wyzwań. A tych nie brakuje…
     Dodam, że w ostatnich dniach krakowskie szopkarstwo zostało wpisane na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO.


Link do referatu wygłoszonego przez ks. kan. Krzysztofa Ordziniaka w Lublinie:
https://drive.google.com/open?id=1wF9wqD41ma7Q7pBs4lzuVGDpSeRttOlmZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2018 Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie