HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DKs. Bp Senior Teofil Wilski odszedł do
Domu Ojca
(Kilka słów wspomnień)

26.03.2022r.


     26 marca dotarła do nas wiadomość, że do Domu Ojca odszedł Ks. Biskup Teofil Wilski, pierwszy Biskup Pomocniczy Diecezji Kaliskiej. Wiadomość o śmierci napawa nas smutkiem, bo odszedł Ktoś kogo ceniliśmy, komu wiele zawdzięczmy, Ktoś kto wskazywał nam swoim nauczaniem i przykładem życia drogę do Boga. Jednocześnie nasze serca przenika nadzieja chrześcijańska, że przecież życie ludzkie zmienia się, ale się nie kończy. Tę prawdę tak wiele razy ukazywał nam śp. Ks. Biskup Teofil. Wiadomość o śmierci skłania nas do modlitwy, refleksji, ale i wspomnień. Modlitwy za duszę śp. Księdza Biskupa zapewne nie brakowało i nie zabraknie.
     Więc kilka słów refleksji i wspomnień. Moje wspomnienia pierwszych spotkań z Ks. Biskupem Teofilem sięgają 1988 roku, kiedy w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie rozpocząłem studia filozoficzno - teologiczne i formację do kapłaństwa. To Ksiądz Biskup przyjmował mnie do seminarium. Przez krótki czas był moim ojcem duchownym, a przez pięć lat rektorem. Trzeba przyznać, że stawiającym wysokie wymagania. To stawianie wysokich wymagań wynikało z poczucia odpowiedzialności Ks. rektora wynikało z poczucia odpowiedzialności za powierzonych Jego pieczy kandydatów do posługi kapłańskiej. Ksiądz Biskup wiedział, jak wiele trudnych i odpowiedzialnych zadań związanych jest z tą posługą i chciał nas do niej jak najlepiej przygotować.
     W czasie formacji seminaryjnej miałem z Księdzem Biskupem wykłady z dogmatyki i trynitologii. Ta ostatnia była przedmiotem zainteresowań naukowych Księdza Biskupa, więc egzamin do łatwych nie należał.
     Z okresu seminaryjnego Gnieźnie zapamiętałem Ks. Biskupa jako ojca prawdziwie zatroskanego o nasz rozwój duchowy i intelektualny, a także formację ludzką. Ksiądz Biskup był dla nas, przygotowujących się do posługi kapłańskiej, świadkiem modlitwy, wzorem prezbitera służącego z pokorą Bogu i ludzi, wymagającym od nas, ale i od siebie, przywiązującego dużą uwagę do przestrzegania regulaminu. Szczególna wagę przywiązywał do zachowania sacrum silentium, czyli świętej ciszy, która obowiązywała po zakończeniu wieczornych modlitw.
     W 1995 roku Ksiądz dr Teofil Wilski, mój formator z czasów seminaryjny został Biskupem pomocniczym diecezji kaliskiej i pełnił tę posługę do czasu przejścia na emeryturę w 2011 roku, a następnie jako Biskup Senior. Przez wszystkie te lata dane było nam kapłanom doświadczyć prawdziwie ojcowskiej miłości i troski Księdza Biskupa Teofila. Zawsze interesował się tym co dzieje się w parafiach naszego posługiwania, dzielił z nami nasze radości i troski pracy duszpasterskiej, zawsze gotowy spieszyć z pomocą i dobrą radą, mobilizujący nas kapłanów do podejmowania nowych wyzwań. Wspomnę o nich jeszcze, bo i mnie zainspirował i wspierał swoją pomocą Ks. Biskup Teofil w realizacji kilku pomysłów.
     Jak już wspominałem w czasach seminaryjnych miałem z Księdzem Biskupem wykłady z Trójcy Świętej. Wtedy oczywiście nie wiedziałem, że będę kiedyś posługiwał w kościele pw. Świętej Trójcy. Kiedy tak się stało wiedziałem, że będę zabiegał o to, by zaprosić na uroczystości odpustowe ku czci Trójcy Przenajświętszej Księdza Biskupa Teofila, by przybliżył moim parafianom tajemnicę Tej, która jest niepojęta. Tak się stało i to dwukrotnie.
     Dziś, gdy Księdza Biskupa nie ma już wśród nas zapraszam, byśmy wrócili do tych chwil, kiedy mogliśmy się cieszyć Jego posługą w naszej parafii. Przyznam, że każde spotkanie z Księdzem Biskupem Teofilem, wygłoszona przez Niego homilia była wskazówką do dalszej pracy duszpasterskiej.
     Posługę w mikstackiej parafii, jak pewnie pamiętacie rozpocząłem w 2005 roku, a w następnym na uroczystości odpustowe ku czci świętego Rocha zaprosiłem Ks. Biskupa Teofila Wilskiego, który chętnie zaproszenie przyjął. Podczas uroczystości odpustowych Ks. Biskup pobłogosławił zwierzęta i przewodniczył sumie odpustowej. W czasie homilii Hierarcha wypowiedział ważne słowa wskazujące na znaczenie odbywającego się na Mikstackim Wzgórzu obrzędu: „To błogosławieństwo ma chronić zwierzęta przed chorobami, a nas usposabiać do dobrego obchodzenia się ze zwierzętami”. Ksiądz Biskup zwrócił wówczas uwagę na właściwe traktowanie zwierząt, ich znaczenie i miejsce wśród stworzeń. „To nie jest tylko tradycyjny zwyczaj, piękna parada, ale jest tu jakaś Boża myśl, świadomość, że Bóg jest źródłem wszelkich stworzeń. Każde stworzenie ma do wypełnienia swoją rolę, człowiek jest postawiony na czele zwierząt, żeby wszystkie mogły rozwijać się ku chwale Bożej”. W wypowiedzianych słowach Ks. Biskup zaakcentował wymiar religijny odbywającego się obrzędu błogosławieństwa zwierząt.
     Jak wspominałem Ksiądz Biskup był człowiekiem modlitw. Nic więc dziwnego, że podczas jednego ze spotkań Ksiądz Biskup zapytał o modlitwy do św. Rocha. Gdy dowiedział się, że w dniach poprzedzających uroczystości odpustowe wykorzystujemy od dawna tę samą jej wersję zachęcał do przygotowania nowej. Oczywiście służył pomocą w jej opracowaniu, a potem w wydaniu zgody przez władze duchowne na korzystanie z niej podczas nabożeństw ku czci św. Rocha.
     W 2010 roku Ks. Biskup po raz kolejny uczestniczył w uroczystościach odpustowych ku czci naszego niebieskiego Patrona. W przygotowaniach do tych uroczystości po raz pierwszy korzystaliśmy z nowej wersji nowenny.
     Ważne wskazania wybrzmiały podczas homilii wygłoszonej wówczas przez Księdza Biskupa, który podkreślił, że chcąc uczcić św. Rocha trzeba najpierw wznieść modlitwę uwielbienia do Pana Boga. Pozwala nam to sobie uświadomić, że wszystko co miał św. Roch i inni święci mieli od Boga. Podczas homilii Ks. Biskup Teofil zwrócił uwagę na uwarunkowania pobożności człowieka współczesnego. Podkreślił, że niektórzy uważają, że w czasach rozwoju nauk medycznych, weterynaryjnych nie ma sensu modlić się o zdrowie, o dobra pogodę. Okazuje się jednak, jak akcentował Hierarcha, że nie ze wszystkim człowiek może sobie poradzić sam. W tej homilii Ks. Biskup wskazując, czego możemy uczyć się od św. Rocha powiedział m.in. „ Święty Roch to człowiek prosty, pobożny, zżyty z przyrodą, kochający ludzi, wspomagający biednych i chorych, zwłaszcza podczas różnych epidemii. To człowiek wielkiej wrażliwości na Boga, na człowieka na cały Boży świat przyrody”. Przypomniał różne sposoby służby zwierząt człowiekowi. Zwrócił uwagę na właściwy stosunek człowieka do zwierząt. Zaapelował, byśmy zauważyli inność człowieka od innych istot. Powiedział wówczas „ Człowiek jest kimś ponad, kimś innym, kimś Bożym, Bożym w sensie dziecka Bożego”. Ponadto Ksiądz Biskup zaznaczył , że św. Roch uczy nas pamiętania o tym, że zarówno człowiek, jak rośliny i zwierzęta zostały stworzone przez Pana Boga. Cały świat ma źródło w Bogu, o czym zdaje się zapominać współczesny człowiek – wskazywał Ks. Biskup. Zaznaczył, że zbyt mało patrzymy na świat z postawy modlitwy, kontemplacji. „Na tym polega zdrowa wiara byśmy pamiętali i o orędownictwie i Opatrzności Bożej i prośbie poprzez świętych, poprzez których Bóg pragnie nas w swojej opatrzności obdarzać nas swoją łaską i swoja mocą o tym, że wszyscy zależymy od Pana Boga. Takie to wszystko ważne”- przekonywał w 2010 roku Biskup Teofil zachęcając nas byśmy zawierzali św. Rochowi nie tylko sprawy związane z naszym zdrowie, czy zdrowiem zwierząt, ale wszystkie trudne sprawy. Jakże aktualne są i dziś wskazania Księdza Biskupa. Myślę, że udaje nam się realizować wskazanie Księdza Biskupa, by przedstawiać naszemu patronowi wszystkie nasze potrzeby. Widać to w prośbach i podziękowaniach składanych do modlitwy nowennowe. W tym miejscu chciałbym przypomnieć jeszcze, że to dzięki pomocy Księdza Biskupa udało się w 3. rocznicę ustanowienia Świętego Rocha niebieskim Patronem miasta Mikstat wydać modlitewnik ku Jego czci. W tamtym latach zdobycie modlitw było znacznie trudniejsze niż obecnie. Trzeba było dostosować język modlitw liczących często ponad sto lat do potrzeb człowieka współczesnego. W tej pracy wspierał nas sugestiami i uwagami Ks. Biskup za co jestem Mu niezmiernie wdzięczny. Dodam, że modlitw tam zamieszczonych korzysta obecnie wiele wydawnictw.
     Wspominając posługę Księdza Biskupa w naszej wspólnocie nie sposób nie wspomnieć o Nawiedzeniu przez Maryję parafii w kopii Cudownego Obrazu w 2011 roku. Ksiądz Biskup dzielił z nami radość przybycia Matki i Królowej przewodnicząc Mszy świętej powitalnej podczas której wygłosił homilię.
     Ostatni raz uczestniczył Ks. Biskup w naszych uroczystościach odpustowych ku czci św. Rocha w 2012 roku. Dokonał wtedy obrzędu błogosławieństwa zwierząt, któremu towarzyszył żywiołowy komentarz. Przewodniczył uroczystej sumie odpustowej i wygłosił homilię, w której podkreślał, że Święty Roch żył słowami Ewangelii, kroczył drogą ośmiu błogosławieństw, bo był człowiekiem ubogim, cichym, pokornym, starał się pomagać ludziom. Ks. Biskup wskazał, że całe życie św. Rocha był człowiekiem Bożym, gdyż wszystko, co w życiu robił, czynił na chwałę Bożą. Zachęcał zebranych do kroczenia na drogą błogosławieństw, chociaż nie jest to droga łatwa. Ważną rolę w życiu Świętego Rocha odegrał pies, który w czasie choroby przynosił mu chleb. Ks. Bp zwrócił uwagę na rolę zwierząt w życiu świętych. Powiedział między innymi: „Święci i ludzie wrażliwi kochają zwierząt, czują się z nimi jakąś jedność, jako stworzenie tego samego Boga”. Jednocześnie kaznodzieja stwierdził, że życie Święty Roch uświadamia nam, że „Bóg jest Panem tego świata”. Ponownie zwrócił uwagę na właściwe relacje między ludźmi a zwierzętami. W homilii nie zabrakło także refleksji nad znaczeniem kultu świętych dla współczesnego człowieka. Ksiądz Biskup dokonał poświęcenia odnowionego kościoła św. Rocha, nowego konfesjonału oraz parkingu służącego pielgrzymom.
     Wiele cennych wskazówek zawartych jest w słowach, które kierował do nas na Mikstackim Wzgórzu dziś już śp. Ksiądz Biskup Teofil. Jakże pozostają one i dziś aktualne, bo niektóre problemy na które zwracał uwagę, jeszcze bardziej się nasiliły.
     Warto jeszcze wspomnieć o posłudze Księdza Bpa w naszej mikstackiej farze. W 2015 i 2017 roku przewodniczył sumie odpustowej ku czci Trójcy Przenajświętszej, podczas których udzielił naszym młodym parafianom sakramentu bierzmowania. Jak już wspominałem był wybitnym znawcą Trójcy Świętej. Homilie wygłoszone podczas tych uroczystości stały się więc okazją do pochylenia się nad tajemnicą Jej tajemnicą, zawarte w nich były także ważne wskazania do pracy nad sobą. „ Trójca Święta to wielka tajemnica naszej wiary. Tajemnica w sensie poznawczym, bo nie potrafimy do końca jej zgłębić, a zarazem tak bliska. To Bóg Ojciec posyła Syna, razem z Synem Ducha Świętego i ogarnia nas miłością”- mówił do zebranych w 2015 roku w naszej farze Hierarcha. Wyjaśniając co oznacza „być osobą” zaakcentował, że człowiek został stworzony po to by żyć dla Boga, ale także dla bliźnich. Zwrócił uwagę, że wymaga to wyzbycia się egoizmu, po to stawać się darem dla innych, gdyż takiej postawy uczy nas Pan Jezus, który pełniąc wolę Ojca oddał swoje życie za nas. Ks. Biskup podkreślił, że człowiek spełnia się i staje w pełni osoba wtedy kiedy potrafi złożyć bezinteresowny dar z siebie. Zachęcał do tego byśmy nie bali się ofiarować swego życia Bogu i innym. Powiedział w 2017 roku „Ten, który daje, ofiarnie służy innym ten jest wielki w swoim człowieczeństwie w świetle Bożych dróg”. Biskup Senior wskazał pola działania, które pomogą stać się ludźmi wielkimi, na których można realizować się służąc Bogu i bliźnim. Zwracał uwagę na zagrożenia, jakie niesie współczesny świat zapominający o Bogu, przykazaniach, prawdzie.
     Ksiądz Biskup przy wystawionym Najświętszym Sakramencie odmówił podczas tych Mszy Świętych litanię do Trójcy Przenajświętszej i poprowadził procesję eucharystyczną wokół kościoła.
     Z posługą Księdza Biskupa w naszej farze związana jest jeszcze jedna inicjatywa podjęta z Jego inspiracji. Ksiądz Biskup wielokrotnie wskazywał na potrzebę przygotowania modlitewnika do Trójcy Świętej. Dostrzegał jego brak na rynku wydawniczym i często do tego tematu powracał. Ksiądz Biskup od lat gromadził modlitwy do Trójcy Świętej i poszczególnych Jej Osób. Zachęcał także do ich poszukiwania i zbierania. Gdy udało się zgromadzić odpowiedni materiał pomógł dokonać wyboru modlitw dzieląc się tymi, które posiadał. Kiedy okazało się, że Edycja Świętego Pawła podejmie się jego wydania Ksiądz Biskup przyjął tę wiadomość z radością i napisał do niej słowo wstępne, a modlitewnik w 2019 roku dotarł do wszystkich rodzin naszej parafii.
     Myślę, że w pamięci wielu z nas pozostała pogodna, uśmiechnięta twarz, podniesiona w geście błogosławieństwa ręka, Jego otwartość i chęć bliskiego kontaktu z wiernymi.
     Dziś, gdy Księdza Biskupa nie ma już wśród nas nie możemy zapomnieć o słowach, wskazaniach, które do nas kierował. Są one dla nas swoistym testamentem, drogowskazami, które maja nam pokazywać drogę do celu naszej wędrówki, które mają nas mobilizować do dalszej pracy na chwałę Bożą.
     Bogu niech będą dzięki, za życie i posługę śp. Biskupa Teofila, za to, że pozwolił nam Go spotkać na drogach naszego życia, że dane nam było słuchać Jego nauczania.
     Bogu niech będą dzięki za wszelką pomoc i inspirację do podejmowania nowych wyzwań, za piękne świadectwo posługi.
     Niech nagrodą za wszelkie dobro, którym tak hojnie nas obdarzałeś będzie mieszkanie, które przygotował dla Ciebie Bóg! Odpoczywaj w pokoju!
     Msza św. żałobna za śp. Ks. Biskupa Teofila Wilskiego została odprawiona katedrze św. Mikołaja w Kaliszu. Po Mszy św. kondukt żałobny przeszedł na Cmentarz Miejski przy ul. Górnośląskiej gdzie odbył się pogrzeb w kapłańskiej kaplicy grobowej.

Link do uroczystości pogrzebowych śp. biskupa Teofila Wilskiego - Msza św. żałobna w Ostrowskiej Konkatedrze https://youtu.be/rewupixGOMY

Link do uroczystości pogrzebowych śp. biskupa Teofila Wilskiego – Msza św. pogrzebowa w Katedrze Kaliskiej https://youtu.be/S1MVUAbZoiM

Moje świadectwo o śp. Biskupie Teofilu Wilskim dla Radia Rodzina https://www.radiorodzina.kalisz.pl/publications/files/listen/8932/?fbclid=IwAR3Cerk4MTB0I89Da5gvY1uXqIgq7uCI1W9nGZGxo_F_d_EjkuCeOKhgGc8

Copyright (c) 2012 - 2022 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie