HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DAdoracja Najświętszego Sakramentu
i Koronka do Bożego Miłosierdzia
w naszej parafii

28.09.2018r.


„Adoracja to nie tylko jedna z form modlitwy,
lecz serce każdej z nich”


     28. września to dla naszej wspólnoty parafialnej szczególny czas, czas całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu. To szczegóły czas łaski i spotkania z Jezusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie. Jezus czeka i nieustannie zaprasza. Chociaż nasz kościół otwarty jest codziennie od godzin porannych do wieczornych, mamy więc wiele okazji, by zatrzymać się na chwilę modlitwy, rozmowy, spotkania z Jezusem ukrytym w tabernakulum, to w dniu adoracji znaczne liczniej go nawiedzaliśmy. Potrzebujemy takiego czasu zatrzymania, refleksji, modlitewnej zadumy, dzielenia naszych radości i trosk z Jezusem. Wiele osób wykorzystało ten czas. Przez cały dzień parafianie trwali na modlitwie. Był czas na wspólną modlitwę, śpiew, ale i na trwanie w ciszy przy Jezusie, by nie tylko do Niego mówić, ale także wsłuchać się w Jego słowa kierowane do nas.
     Jest to także ważny dzień, gdyż z miast świata płynie ku niebu błagalna modlitwa „Miej miłosierdzie dla nas i całego świata”. 28-go września 2008 roku w Białymstoku został ogłoszony błogosławionym Michał Sopoćko, spowiednik św. Siostry Faustyny, który całkowicie poświecił się szerzeniu kultu Jezusa Miłosiernego. Zrodziła się myśl, by 28. września każdego roku, ze wszystkich zakątków świata popłynęła ku niebu modlitwa Koronką do Miłosierdzia Bożego.
     Nasza parafia włączyła się w tę modlitwę po raz czwarty. O godzinie 15:00 ks. proboszcz wyszedł z Najświętszym Sakramentem przed kościół. Tu na specjalnie przygotowanym miejscu został wystawiony Jezus ukryty w Najświętszym Sakramencie. Następnie ks. kan. Krzysztof odczytał Akt Zawierzenia Świata Bożemu Miłosierdziu, ten sam, który wypowiedział 17 sierpnia 2002 roku św. Jan Paweł II w Krakowie –Łagiewnikach. Przed rozpoczęciem modlitwy podana była intencja. W sposób szczególny modliliśmy się za kapłanów, o pokój na świecie, ale także w naszych rodzinach i w sercach. W roku 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę pamiętaliśmy o naszej Ojczyźnie.
     Wołanie o miłosierdzie dla nas i świata całego popłynęło ku niebu. Odmówiona została Koronka i litania do Miłosierdzia Bożego. Ks. proboszcz zachęcał zebranych, by w cichości serca powiedzieli Jezusowi o tym w czym pragną, by im błogosławił. Następnie udzielił zebranym błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.
     Udział w koronce do Miłosierdzia Bożego na ulicach miast jest świadectwem naszej wiary, ale i wyrazem troski o zbawienie nasze i całego świata. W modlitwie uczestniczyły również dzieci ze Świetlicy Środowiskowej prowadzonej przez Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi posługujące w mikstackiej parafii.
     Iskra Bożego Miłosierdzia rozbłysła także Mikstacie. Zazwyczaj odmawiamy Koronkę do Miłosierdzia Bożego w zaciszu kościoła. Podczas modlitwy 28 września towarzyszył nam szum przejeżdżających samochodów. Zapewne u części przejeżdżających modlący się tuż przy ulicy ludzie wywoływali zdziwienia. Może ta nasza modlitwa będzie dla nich taką iskrą, która roznieci w ich sercach pragnienie spotkania z Miłosiernym Jezusem.
     Jezus ukryty w Najświętszym Sakramencie powrócił do naszej świątyni.
     Udało się tam także wielu wiernych, bo to szczególny dzień w parafii, dzień modlitwy, refleksji, zadumy, trwania z Jezusem i przy Jezusie. Ponadto wielkimi krokami zbliżają się obchody 100-lecia konsekracji kościoła. Jak więc nie zatrzymać się chociaż na chwilę dziękczynienia za ten piękny mikstacki Dom Boży, za jego budowniczych, za kapłanów, którzy w nim posługiwali i posługują. Jak nie dziękować za tych, którzy troszczyli się i troszczą o jej piękno.
     W przededniu adoracji zostały zakończone prace renowacyjne przy ołtarzu głównym w kościele. Jezus wystawiony w monstrancji na tle odnowionego ołtarza, w którym znajduje się m.in. płaskorzeźba Trójcy Świętej wsłuchiwał się w prośby i podziękowania wiernych. Wiele ich zapewne popłynęło ku niebu z dymem kadzidła.


ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2018 Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie