HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DCzerwcowe spotkanie z Panią Fatimską

13.06.2022r.


„Fatimska Pani usłysz nas,
w potrzebach wspieraj w każdy czas,
Twa dobroć daleko słynie, kto
Ciebie kocha nie zginie, Ave Maryja” (z pieśni)

     Za nami czerwcowe nabożeństwo fatimskie. Przychodzących na nie witała, jak zawsze pięknie przyozdobiona, ustawiona w nawie głównej figura Matki Bożej Fatimskiej. Nabożeństwo poprowadził ks. kan. Krzysztof Ordziniak. Nie zabrakło pastuszków, którzy poprowadzili drugą i piątą dziesiątkę różańca, a po trzeciej tajemnicy rozniosły światło odpalone od świecy stojącej przy figurze Pani Fatimskiej zgromadzonym w kościele. Tym razem w rolę pastuszków wcieliły się dzieci ze świetlicy prowadzonej przez Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi.
     Wprowadzając nas w modlitwę różańcową ks. proboszcz przybliżył widzenie, jakie miała św. Małgorzata Maria Alacoque o Sercu Jezusa, Sercu Maryi i jej własnym. Zobaczyła po Komunii św. trzy serca. Środkowe serce było małe, dwa pozostałe pełne światła i jasności. Jedno z nich przewyższał drugie nieporównywalnie. Ks. kanonik przytoczył słowa, św. Małgorzaty: „ W ten sposób czysta moja miłość łączy te trzy serca na zawsze. I trzy serca stały się tylko jednym”. Kontynuując ks. Krzysztof podkreślił, że gdy wspominamy czerwcowe objawienia Maryi podczas którego, powiedziała, że Jezus chce ustanowienia nabożeństwa ku czci Jej niepokalanego Serca odczuwamy tęsknotę za czystą miłością Boga, która połączy trzy serca w jedno. Nawiązując do prośby skierowanej przez Łucję do Maryi o uzdrowienie chorego ks. proboszcz zaznaczył, że i my wielokrotnie przychodzimy do niej prosząc Ją o uzdrowienie, ulgę w cierpieniu, dobrą spokojną śmierć. Kapłan zwrócił uwagę na zależność występującą między uzdrowieniem a nawróceniem. Nawiązując do liturgii słowa podkreślił, że i w dzisiejszych czasach jest wiele zbłąkanych serc posługujących się złem dla osiągnięcia osobistych korzyści. Zaznaczył, że wielu ludzi szuka zemsty. Wskazał, że Jezus proponuje nam inną drogę, drogę przebaczenia i hojności. Dzieci prosiły Maryję podczas czerwcowego objawienia, by zabrała je do nieba. Czy dziś dzieci, dorośli by prosili o to Maryję – do szukania odpowiedzi na to pytanie przede wszystkim w swoim sercu zachęcał ks. kan. Krzysztof.
     Podczas czerwcowego nabożeństwa fatimskiego rozważaliśmy tajemnice radosne. W kontemplacji poszczególnych tajemnic pomocne były słowa rozważań kierowane do zgromadzonych przez ks. kan. Krzysztofa. Rozważanie każdej tajemnicy zakończone było postanowieniem.
     Rozważając tajemnicę zwiastowania dziękowaliśmy Bogu za to, że nas zbawił stając się człowiekiem, a jako człowiek , nasz brat złączył nas ze Swoją Matką. Prosiliśmy o dążenie do takiej pokory, czystości i tak wielkiej miłości jakiej przykład dała nam Maryja. W rozważaniu tajemnicy zwiastowania wzbudziliśmy w sobie postanowienie odnowienia nabożeństwa do naszego Anioła Stróża.
     W drugiej dziesiątce prosiliśmy o umiejętność wzajemnego służenia sobie. Usłyszeliśmy w niej słowa zachęty do poczucia bliskości ze wszystkimi związanymi z nami wspólnotą krwi, wspólnotą rodzinną, współmieszkańcami tej samej dzielnicy, kraju, aby wzmocnić uczucie powszechnej miłości będącej źródłem radości. Postanowienie, które wybrzmiało na zakończenie rozważania tej tajemnicy zostało zawarte w słowach: Na wzór Maryi, mając Boga w sercu mamy nieść wszelką pomoc osobom potrzebującym.
     Rozważając trzecia tajemnicę ks. kanonik podkreślił, że jej treść zachęca nas do tego, by, klęknąć przy ubogim żłóbku, aby zobaczyć uśmiechnięte oczy Bożej Dzieciny, które obejmują swym spojrzeniem wszystkie narody świata. Zaznaczył, że wszystkie dzieci należą do Jezusa z Betlejem, do Jego królestwa. W tej tajemnicy usłyszeliśmy słowa zachęty do zrewidowania stanu swego posiadania i postawienia sobie pytania, jak daleko odbiegam od ducha ubóstwa. Pytanie to powinno nas skłonić do podzielenia się z bardziej potrzebującymi.
     Czwarta tajemnica pomogła nam w zrozumieniu potrzeby rozwoju i zaangażowania się w działalność apostolską, która potrzebna jest mimo wszelkich przeszkód i trudności na jakie napotyka w czasach współczesnych, pomimo prześladowań w wielu zakątkach świata. Ksiądz kan. zachęcał byśmy odmawiając „ Zdrowaś Maryjo” pomyśleli o radosnej nadziei, jaką są kolejne powołania kapłańskie. Słowa postanowienia zachęcały zebranych, by prosili Matkę Bożą o łaskę takiej miłości, która jest sercem ofiarnym, matczynym, pobożnym.
     Treść piątej tajemnicy radosnej, jak zaznaczył kapłan, jest spotkaniem Maryi z dwunastoletnim Jezusem w świątyni, gdzie rozmawia z uczonymi w Prawie. Zgromadzenie uczonych daje świadectwo o wiedzy, mądrości i roztropności Jezusa. Ksiądz kan. Krzysztof podkreślił, że taka jest rola ludzkiego umysłu: rozpoznać znaki czasu, przekazać dobrą naukę i z pokora patrzeć na rozwój ludzkich badań. Zachęcał, byśmy wpatrując się w życie Matki Bożej uczyli się wyrzeczenia i ofiary, bo tego wymaga prawdziwa miłość.
     Po zakończonej modlitwie różańcowej ku niebu popłynęły także słowa modlitwa Anioła z Fatimy do Trójcy Przenajświętszej. W mikstackiej świątyni, której patronuje Święta Trójca nabierają one szczególnego znaczenia.
     Następnie za krzyżem i figurą, ze śpiewem na ustach i płonącymi świecami w dłoniach wyruszyliśmy w procesji wokół kościoła. Tuż za figurą szli pastuszkowie, potem pozostali uczestnicy nabożeństwa.
     O godz. 21:00 z wieży kościoła rozległo się bicie dzwonów. Biją tak codziennie i przypominają nam, że to czas, by skierować nasze myśli i serca ku duchowej stolicy Polski i włączyć się w modlitwę Apelu Jasnogórskiego mówiąc Maryi: Jestem … Pamiętam … Czuwam!
     Na zakończenie ks. kan. Krzysztof udzielił zebranym w naszej farze błogosławieństwa.


ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2022 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy w Mikstacie