HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DMajowe nabożeństwo fatimskie

13.05.2024r.


„O Fatimska nasza Pani,
Twoje serce pełne łask,
Lecz oblicze zatroskane,
chociaż kryje nieba blask”(z pieśni)

     W dniu, w którym przed 107. laty Maryja objawiła się pastuszkom w Fatimie przyszliśmy do naszego parafialnego wieczernika, by rozpocząć nabożeństwa fatimskie AD 2024. Przy pięknie ozdobionej kwiatami figurze Matki Bożej Fatimskiej ustawionej w środkowej nawie pojawili się trzej pastuszkowie. W postacie te wcieliło się troje uczestników spotkań w Szkole Świętego Rocha. Dzieci poprowadziły dwie dziesiątki różańca. Po trzeciej tajemnicy rozniosły światło odpalone od świecy stojącej przy figurze Pani Fatimskiej.
     Rozpoczynając nabożeństwo ks. kan. Krzysztof Ordziniak przybliżył zebranym okoliczności i treść objawienia przekazanego Hiacyncie, Łucji i Franciszkowi. Przypomniał, że w jednym ze świadectw Łucja opowiadała, że Matka Boża był ubrana na biało, miała twarz upominającą. Ksiądz proboszcz podkreślił, że w pierwszych słowach wypowiedzianych do dzieci Maryja prosiła, by się Jej nie bały, bo nie zrobi im nic złego. Zaakcentował, że boimy się osób, których nie znamy, bo nie wiemy czego możemy się po nich spodziewać. Wiedzą o tym Bóg i wysyłana przez Niego do różnych miejsc na świecie Maryja. Ksiądz kanonik podkreślił, że w świecie toczy się nieustanna walka dobra ze złem. Stąd konieczność poznania Boga, bo tylko wtedy kiedy Go poznamy, przestaniemy się Go bać, a dostrzeżemy Nim stwórcę tego który kocha nas miłością bezgraniczną. Podkreślił, że trzeba słuchać słowa Bożego i czytać je, gdyż każda minuta spędzona na jego lekturze pozwala nam poznać a więc i zbliżać sie do Boga. Zaniedbując lekturę Pisma Świętego możemy odruchowo unikać od miejsc, w których przygotowana jest dla nas łaska. Podczas tego pierwszego objawienia dzieci pytały Maryję, czy pewne osoby, które odeszły z tego świata są w niebie. Maryja odpowiedziała, że niektóre tak, inne potrzebują modlitwy i ich cierpienia, by mogły się tam dostać. Ksiądz kanonik zalecał, byśmy postawili sobie pytanie, czy jesteśmy gotowi na cierpienie po to, by inni osiągnęli wieczność, albo się nawrócili.
     Kończąc wprowadzenie do różańca ks. kanonik skierował do zebranych wiernych słowa zachęty do częstej lektury Pisma Świętego. Powiedział: „ Otwierajmy Pismo Święte, by szukać w nim odpowiedzi na pytania: dlaczego mam kochać, cierpieć, poświęcać się dla innych”.
     Ponadto Ksiądz kanonik przypomniał zebranym, że 13. maja wspominamy rocznicę zamachu na świętego już dziś Jana Pawła II. Podkreślił Jego bezgraniczne zaufanie Maryi i do niego zachęcał zgromadzonych w naszym kościele.
     Podczas majowego nabożeństwa fatimskiego rozważaliśmy tajemnice radosne. W kontemplacji poszczególnych tajemnic pomocne były słowa rozważań kierowane do zgromadzonych przez ks. kan. Krzysztofa. Rozważanie każdej tajemnicy zakończone było postanowieniem.
     Rozważając tajemnicę zwiastowania dziękowaliśmy Bogu za to, że nas zbawił stając się człowiekiem, a jako człowiek , nasz brat złączył nas ze Swoją Matką. Prosiliśmy o dążenie do takiej pokory, czystości i tak wielkiej miłości jakiej przykład dała nam Maryja. W rozważaniu tajemnicy zwiastowania wzbudziliśmy w sobie postanowienie odnowienia nabożeństwa do naszego Anioła Stróża. Scena zwiastowania znajduje się w naszym kościele.
     W drugiej dziesiątce prosiliśmy o umiejętność wzajemnego służenia sobie. Usłyszeliśmy w niej słowa zachęty do poczucia bliskości ze wszystkimi związanymi z nami wspólnotą krwi, wspólnotą rodzinną, współmieszkańcami tej samej dzielnicy, kraju, aby wzmocnić uczucie powszechnej miłości będącej źródłem radości. Postanowienie, które wybrzmiało na zakończenie rozważania tej tajemnicy zostało zawarte w słowach: Na wzór Maryi, mając Boga w sercu mamy nieść wszelką pomoc osobom potrzebującym.
     Rozważając trzecia tajemnicę ks. kanonik podkreślił, że jej treść zachęca nas do tego, by, klęknąć przy ubogim żłóbku, aby zobaczyć uśmiechnięte oczy Bożej Dzieciny, które obejmują swym spojrzeniem wszystkie narody świata. Zaznaczył, że wszystkie dzieci należą do Jezusa z Betlejem, do Jego królestwa. W tej tajemnicy usłyszeliśmy słowa zachęty do zrewidowania stanu swego posiadania i postawienia sobie pytania, jak daleko odbiegam od ducha ubóstwa. Pytanie to powinno nas skłonić do podzielenia się z bardziej potrzebującymi.
     Czwarta tajemnica pomogła nam w zrozumieniu potrzeby rozwoju i zaangażowania się w działalność apostolską. Ksiądz kan. zachęcał byśmy odmawiając „ Zdrowaś Maryjo” pomyśleli o radosnej nadziei, jaką są kolejne powołania kapłańskie. Słowa postanowienia zachęcały zebranych, by prosili Matkę Bożą o łaskę takiej miłości, która jest sercem ofiarnym, matczynym, pobożnym.
     Treść piątej tajemnicy radosnej, jak zaznaczył kapłan, jest spotkaniem Maryi z dwunastoletnim Jezusem w świątyni, gdzie rozmawia z uczonymi w Prawie. Zgromadzenie uczonych daje świadectwo o wiedzy, mądrości i roztropności Jezusa. Ksiądz kan. Krzysztof podkreślił, że taka jest rola ludzkiego umysłu: rozpoznać znaki czasu, przekazać dobrą naukę i z pokorą patrzeć na rozwój ludzkich badań. Zachęcał, byśmy wpatrując się w życie Matki Bożej uczyli się wyrzeczenia i ofiary, bo tego wymaga prawdziwa miłość.
     Po zakończonej modlitwie różańcowej ku niebu popłynęły słowa modlitwa Anioła z Fatimy do Trójcy Przenajświętszej. W mikstackiej świątyni, której patronuje Święta Trójca nabierają one szczególnego znaczenia. Następnie z figurą Pani Fatimskiej, którą tym razem podjęły mamy, z zapalonymi świecami dłoniach i ze śpiewam na ustach wyruszyliśmy w procesji wokoło kościoła. Po powrocie do kościoła w łączności z duchowa stolicą Polski zaśpiewaliśmy Apel Jasnogórski. Ksiądz proboszcz udzielił wszystkim błogosławieństwa. Za miesiąc, ponownie zbierzemy się na kolejnym nabożeństwie fatimskim.


ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2024 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy w Mikstacie