HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DMajowe spotkanie z Panią Fatimską

13.05.2022r.


„Matko Boża, Matko Fatimska,
dziękujemy, że przyszłaś z orędziem,
że Swą troską ogarniasz cały świat,
i wypraszasz nam miłosierdzie” ( z pieśni)

     W piątkowy wieczór 13. maja, nasz parafialny wieczernik wypełnił się o godz. 20:00 wiernymi, którzy przybyli na pierwsze w tym roku nabożeństwo fatimskie. Dokładnie w dniu, w którym przed 105. laty Maryja objawiła się Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi w Fatimie przyszliśmy, by rozpocząć tegoroczne nabożeństwa fatimskie. Będziemy się na nich gromadzić każdego 13.do października. Majowemu nabożeństwu fatimskiemu przewodniczył ks. kan. Krzysztof Ordziniak. Przy pięknie ozdobionej wiosennymi tulipanami figurze Matki Bożej Fatimskiej ustawionej w środkowej nawie pojawili się i pastuszkowie W postacie te wcieliło się troje dzieci z naszej parafii. Dwoje z nich, Zuzia i Staś to uczestnicy spotkań w Szkole Świętego Rocha. Miała być z nimi Zosia, ale niestety się rozchorowała i zastąpiła ją Tosia.
     Na początku nabożeństwa ks. proboszcz przybliżył nam okoliczności i treść objawienia przekazanego Hiacyncie, Łucji i Franciszkowi. Przypomniał, że Matka Boża objawiła się dzieciom sześciokrotnie. Ks. kan. podkreślił, że Bóg wybiera sobie określone osoby, by przez Maryję przekazać ludziom określone tajemnice. Ksiądz proboszcz przywołał słowa wypowiedziane przerażonym objawiającą się im Maryją dzieciom: „Nie bójcie się, nic złego wam nie zrobię”. Podczas tego objawienia Maryja prosiła dzieci, by przychodziły w to samo miejsce, o tej samej porze przez kolejnych sześć miesięcy. Ksiądz kanonik podkreślił, że w początkach Kościoła nauczanie było kierowane przede wszystkim do dorosłych, dzieci zaś błogosławiono. Zaznaczył, że świadectwo życia dorosłych ma decydujący wpływ na wiarę młodego pokolenia. Podczas pierwszego objawienia Maryja prosiła dzieci, by codziennie odmawiały różaniec. Przed rozpoczęciem różańca był czas na przedstawienia w cichości serca intencji, z którymi przyszliśmy na modlitewne spotkanie. Ks. kanonik podkreślił, że na różańcu fatimskim spotykaliśmy się w różnych okolicznościach: w czasie pandemii, dziś w czasie wojny. Zasugerował, byśmy modląc się prosili także o nawrócenie Rosji i pokój w Ukrainie.
     W piątkowy wieczór rozważaliśmy tajemnice bolesne korzystając ze słów pozostawionych przez siostrę Łucję. W pierwszej tajemnicy – modlitwa Jezusa w Ogrójcu skierowały one naszą uwagę na fakt, iż Jezus będąc Bogiem, ale i prawdziwym człowiekiem starał się przygotować na modlitwie do wypełnienia woli Bożej. Jest dla nas wzorem do naśladowania.
     Słowa rozważania drugiej tajemnicy uświadomiły nam, że chociaż Piłat uznał Jezusa za niewinnego skazał go na ubiczowanie. Wcześniej jednak zapytał Go czy jest królem. Odpowiedź Jezusa: „ Tak, jestem królem” stała się podstawą do ośmieszenia Jezusa.
     W rozważania trzeciej tajemnicy bolesnej – cierniem koronowanie Pana Jezusa usłyszeliśmy słowa zachęty, że jeśli zdarzy się w naszym życiu, że zostaniemy się ofiarą niesprawiedliwości ludzkiej mamy popatrzeć na Jezusa i pójść za nim z wiarą.
     Po odmówieniu trzeciej dziesiątki nasi pastuszkowie roznieśli zebranym w kościele światło odpalane od świecy stojącej przy Pani Fatimskiej.
     Kolejna tajemnica – droga krzyżowa Pana Jezusa pomogła nam uświadomić sobie, jak wiele zniewag i złorzeczeń zniósł Jezus dźwigając dla nas krzyż na Golgotę. Słowa rozważania s. Łucji stanowiły zachętę dla nas, byśmy z wiarą, nadzieją i miłością dźwigali krzyże naszych codziennych doświadczeń.
     W rozważaniu ostatniej tajemnicy bolesnej padły ważne słowa: „ Śmierć Jezusa Chrystusa jest naszym życiem, albowiem On umarł, aby dać nam życie wieczne.
     Po modlitwie różańcowej za krzyżem i figurą Matki Bożej ze śpiewem pieśni „ Z dalekiej Fatimy…”, z płonącymi lampionami wyruszyliśmy w procesji wokół kościoła.
     Po powrocie procesji do kościoła zaśpiewaliśmy w łączności z Jasną Górą- duchową stolicą Polski „ Apel Jasnogórski”. Następne nabożeństwo fatimskie 13 czerwca. Na zakończenie modlitewnego spotkania ks. kan. Krzysztof udzielił wszystkim błogosławieństwa. Zachęcał, by zarezerwować sobie dzień 27 czerwca. Po co? W tym dniu pojedziemy z rewizytą do naszej Matki i Królowej …


ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2021 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy w Mikstacie