HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DNasza mikstacka droga do Emaus

01.04.2018r.


     „Tego samego dnia dwóch z nich szło do wsi zwanej Emaus, odległej od Jeruzalem sześćdziesiąt stadiów” (Łk 24,13)
     Zapewne wiele osób zna z Ewangelii św. Łukasza opis uczniów zmierzających do Emaus. Jerozolimę od miejscowości Emaus, do której zmierzali dzieliło około 12 kilometrów. Kilka godzin drogi, czasu na rozmyślanie, rozważnie i na spotkanie. To właśnie podczas tej drogi spotkali Chrystusa Zmartwychwstałego, którego początkowo nie poznawali. Poznali Go dopiero przy łamaniu chleba. W drogę do Emaus wyruszyli także jak co roku mikstaccy parafianie. Nie była to ta droga, którą wędrowali uczniowie Jezusa. Była znacznie krótsza, bo miała niecały kilometr, ale dla tych którzy w wietrzne popołudnie Święta Zmartwychwstania Chrystusa zdecydowali się w nią wyruszyć zapewne była bardzo ważna. Stanowiła okazję do refleksji, zadumy, modlitwy. Aby w nią wyruszyć wierni zebrali się o godz. 15:00 w parafialnym wieczerniku. Tu została odmówiona Koronka do Miłosierdzia Bożego oraz modlitwa i rozważanie trzeciego dnia Nowenny do Miłosierdzia Bożego. Nasza procesja do Emaus ma swoją wielowiekową tradycję. W tym roku przebiegała jednak nieco inaczej. Nie zmieniła się jej trasa i jak zwykle prowadziła z kościoła farnego do Diecezjalnego Sanktuarium Świętego Rocha na Cmentarnym Wzgórzu. Zazwyczaj w drodze towarzyszyła nam Orkiestra Parafialna. W tym roku z inicjatywy ks. proboszcza Krzysztofa Ordziniak podczas procesji do Emaus mieliśmy okazję przeżyć 14 spotkań ze Zmartwychwstałym Panem.
     Po odprawieniu Nowenny do Miłosierdzia Bożego z krzyżem, paschałem, figurą Chrystusa zmartwychwstałego, feretronami i sztandarami, wyszliśmy na ulice naszego miasteczka. W naszą drogę do Emaus wyruszyliśmy z naszymi duszpasterzami: ks. kan. Krzysztofem Ordzinikiem , ks. Krzysztofem Lipińskim. . i ks. Mateuszem Puchałą. Ks. Krzysztof Lipiński niósł zapalony paschał, natomiast ks. kan. Krzysztof wraz z ks. Mateuszem prowadzili nabożeństwo Drogi Światła. Pierwsze spotkanie ze zmartwychwstałym Panem rozważaliśmy przed kościołem pw. Świętej Trójcy. Warto dodać, że wspólnota parafialna przygotowuje się do obchodów 100-lecia jego konsekracji. Ostatnie, przy Diecezjalnym Sanktuarium Świętego Rocha.
     Sanktuarium położone jest w centralnym punkcie cmentarza. Tu wielu uczestników procesji ma groby swoich bliskich. Dla nich przesłanie “Pan zmartwychwstał” nabiera tu szczególnego znaczenia. Daje nadzieję na spotkanie z tymi, którzy poprzedzili nas w pielgrzymce do Ojczyzny niebieskiej.
     Przemierzając ulicami miasta za krzyżem i figurą Zmartwychwstałego Pana dzieliliśmy się z napotykanymi ludźmi radosną nowiną; Jezu żyje! Pan zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał!
     Za nami kolejna procesja do Emaus, tradycyjna w naszej mikstackiej wspólnocie, ale w tym roku wzbogacona o nowy element: nabożeństwo Drogi Światła. Zapewne pomogło nam ono w większym skupieniu przeżyć naszą mikstacką drogę do Emaus. A może tak jak uczniowie zmierzający do Emaus doświadczyliśmy podczas niej spotkania ze zmartwychwstałym Panem i poznaliśmy Go przy łamaniu chleba.
      O godz. 16:00 sprawowana była Eucharystia podczas której Pan przygotował dla nas ucztę. Wielu skorzystało z zaproszenia i przyjęło Jezusa do swego serca…ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2018 Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie