HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DŚwięty Florian uczczony – Msza św.
w intencji strażaków

04.05.2022r.


„Święty Florianie, patronie nasz,
święty Florianie, patronie nasz,
Módl się, módl się za nami!”(z pieśni)


     4. maja w Kościół wspomina świętego Floriana, patrona strażaków, kominiarzy, hutników, kowali. W tym dniu na godz. 18:00 ze swoim sztandarem przyszli do naszej świątyni druhowie strażacy, by prosić swego patrona świętego Floriana o Boże błogosławieństwo dla siebie i swoich bliskich, o potrzebne łaski w służbie Bogu i bliźnim. W tej intencji sprawował Mszę św. ks. kan. Krzysztof Ordziniak. Wraz z nim przy ołtarzu stanęli ks. kan. Andrzej Grabański i ks. kan. Grzegorz Klapa. Eucharystię poprzedziło nabożeństwo majowe, na którym nie zabrakło też strażaków.
     Słowa rozważania skierował do strażaków i zebranych w świątyni ks. kan. Andrzej Grabański. Na początku zaakcentował, że Pan Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo. Jesteśmy zatem Synami Bożymi, bo mamy być podobni do Boga – wyjaśnił ks. kanonik. Nawiązując do czytań liturgicznych przeznaczonych na uroczystość św. Floriana ks. kan. Andrzej zwrócił się do strażaków słowami: „Moje dziecko, nabierajcie mocy, która jest w Jezusie Chrystusie”. Kaznodzieja podkreślił, że w dni, którym obchodzą swoje święto trzeba sięgnąć do korzeni osobistych, czyli rodziców, którzy dali nam życie, ale też włączyli nas do mocy Jezusa Chrystusa. Podkreślił, że z mocy Jezusa Chrystusa, który kształtował strażaków przez całe życie stali się takimi ludźmi jakimi są. Kontynuując ks. kanonik Andrzej podkreślił, że w sercu każdego dziecka Bożego musi być miłość, dobro, zrozumienie. Zaznaczył, że z łaski, która jest w sercu człowieka zrodziła się w obecnych w kościele strażakach chęć służby drugiemu człowiekowi. Zaakcentował, że Jezus Chrystus służył i dał innym przykład służby. Strażacy – jak podkreślił kaznodzieja – służą wyjeżdżając na różne akcje rezygnując z przyjemności, spotkań, czasami świętowania. Są dziećmi Bożymi dlatego wybrali w życiu hasło: „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. Kaznodzieja zaakcentował, że strażacy są organizacją, która ma przekazywać innym dobro, ale także polskość i piękne tradycje. W dalszej części homilii ks. kan. Andrzej zwrócił uwagę na potrzebę włącznie w szeregi strażaków ludzi młodych, by wzrastali w duchu służby i patriotyzmu. Jednocześnie podkreślił, że niewiele się mówi na temat znaczenia strażaków w przekazywaniu prawdy o Jezusie Chrystusie. Kończąc kaznodzieja podziękował strażakom za obecność, za wspólnotę modlitwy, za to, że w sytuacjach wypadków, katastrof, pożarów są pierwsi, by służyć ludziom.
     Do słów podziękowań skierowanych do druhów strażaków przez ks. kan. Andrzeja przyłączył się także ks. proboszcz, bo trudno bez ich wsparcia wyobrazić sobie wiele uroczystości religijnych w naszej parafii. Trwają na warcie przy grobie Pańskim, zabezpieczają trasy procesji, plenerowej Drogi krzyżowej, by na przedostatniej stacji podjąć krzyż i przynieść go na swych barkach przed Diecezjalne sanktuarium Świętego Rocha. Widoczni są w okolicach sanktuarium także w dniu odpustu ku czci św. Rocha. Już w przeddzień odpustu strażacy zabezpieczają trasę procesji z kościoła farnego do sanktuarium. W dzień odpustu od wczesnych godzin rannych na ulicach kierują ruchem na ulicach miasteczka i w okolicy sanktuarium, by pielgrzymi i turyści mogli bezpiecznie dojechać na największą atrakcję odpustu, obrzęd błogosławieństwa zwierząt. Trudno wymienić wszystkie działania podejmowane przez Druhów Strażaków na rzecz naszej wspólnoty, po prostu są zawsze tam, gdzie są potrzebni i na nich zawsze można liczyć! I za tę posługę chcemy im podziękować: Bóg zapłać!
     Zawsze gotowi, by spieszyć z pomocą ludziom, ratować ich dobytek znajdują siły i czas, by angażować się w życie wspólnoty parafialnej. W dniu swego święta pamiętali o tych, którzy kiedyś tak jak oni dziś, spieszyli ludziom w trudnych chwilach. Dowodem ich pamięci były znicze, które zapłonęły na grobach zmarłych strażaków.
     Po Eucharystii druhowie strażacy udali się do strażnicy OSP. Nadszedł czas na radosne świętowanie, którego na szczęście, nie przerwał dźwięk syreny, który jest sygnałem, że ktoś potrzebuje ich pomocy.


Modlitwa strażaka

Modlitwa pochodzi z książki: Richarda Picciotto "Ostatni z żywych" ( autor nieznany, tłum. Jolanta Kozak).

Gdy obowiązek wezwie mnie
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.

Pozwól, niech dziecko póki czas
Z płomieni cało wyniosę,
Przerażonego starca daj
Ustrzec przed strasznym losem.

Daj, Panie, czujność, abym mógł
Najsłabszy słyszeć krzyk,
Daj sprawność i przytomność, bym
Ugasił pożar w mig.

Swe powołanie pełnić chcę
I wszystko z siebie dać:
Sąsiadów, bliźnich w biedzie strzec
I o ich mienie dbać.

A jeśli taka wola Twa,
Bym życie dał w ofierze,
Ty bliskich mych w opiece miej.
O to Cię proszę szczerze.

ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2022 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie