HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DDzień Papieski
z Kapelą Góralska Hora

16.10.2022r.


„Prawda jest dobrem, a kłamstwo, fałsz, zakłamanie jest złem. Doświadczamy tego w różnych wymiarach i w różnych układach” (św. Jan Paweł II)

     16 października obchodziliśmy XXII Dzień Papieski, który w tym roku przebiegał pod hasłem „ Blask Prawdy”. W ramach tego dnia mogliśmy wysłuchać koncertu Folk Kapeli Góralska Hora zatytułowanego „ Nuty góralskie o św. Janie Pawle II”. Poprzedziła go Eucharystia, podczas której mieliśmy okazję wysłuchać czytań, które wybrzmiały tym razem w gwarze góralskiej. Odśpiewany przez członka kapeli psalm był zapowiedzią prawdziwej uczty duchowej, która czekała nas po Mszy św.      W homilii ks. kan. Krzysztof zaznaczył, że 16 października od 1978 roku jest dla Polsków dniem szczególnym, gdyż przywołuje pamięć o wyborze Kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Przypomniał, że był to co trzeci co do długości pontyfikat. Wskazał, że podczas jego trwania Papież pielgrzymował do najodleglejszych zakątków świata. Podkreślił, że dla nas Polaków szczególnie ważne były pielgrzymki do Ojczyzny. Kaznodzieja zaakcentował, że nauczanie skierowanych przez Jana Pawła II do Polaków jest dla nas wyzwaniem i zobowiązaniem. Wskazał, że wyjątkowe miejsce w sercu Jana Pawła II zajmowała młodzież, dla której zawsze miał czas i z którą chętnie się spotykał nie tylko podczas Światowych Dni Młodzieży. Ksiądz proboszcz przypomniał, że mówiono o pokoleniu JP II. Teraz są to już osoby dorosłe wychowujące swoje dzieci. Zaznaczył, że powinniśmy sobie postawić pytanie: Co się stało z nami wszystkimi ? Kaznodzieja pytał:gdzie się podział dawny entuzjazm? Co zrobiliśmy, by zachować duchowe dziedzictwo pozostawione nam przez Jana Pawła II. Podkreślił, że aktualne są dziś słowa z II czytania: „Trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś”( (2 Tm 3, 14) . Wskazał, że przez posługę Jana Pawła II był obecny wśród nas sam Jezus Chrystus. Kontynuując podkreślił znaczenie cierpliwości w głoszeniu nauczania. Wskazał, że cierpliwość oznacza wytrwałość, która z kolei jest córką męstwa i odwagi. Zaznaczył, że agresja zła we współczesnym świecie jest tak ogromna, że bez pomocy Bożej jej nie pokonamy. Warunkiem otrzymania pomocy Bożej jest wytrwała modlitwa, której przykładem dla nas może być modlitwa Mojżesza. Dodał, że skutecznym sposobem przeciwdziałania temu co dzieje się wokół nas jest wołanie do Boga: obroń mnie przed moim przeciwnikiem. Jednocześnie zaznaczył, że będzie ono skuteczne wtedy, kiedy odrzucimy wszelkie obawy i lęki. Następnie przywołał słowa Kard. Stefan Wyszyński zapisane podczas uwięzienie w Stoczku Warmińskim: „Największym brakiem apostoła jest lęk. Bo on budzi nieufność do potęgi Mistrza, ściska serce i kurczy gardło. Apostoł już nie wyznaje. Czyż jest jeszcze apostołem? Uczniowie, którzy opuścili Mistrza, już Go nie wyznawali. Dodali odwagi oprawcom. Każdy, kto milknie wobec nieprzyjaciół sprawy, rozzuchwala ich. Lęk apostoła jest pierwszym sprzymierzeńcem nieprzyjaciół sprawy. „Zmusić do milczenia przez lęk” – to pierwsze zadanie strategii bezbożniczej. Terror, stosowany przez wszystkie dyktatury, obliczony jest na lękliwość apostołów”. Kaznodzieja przypomniał, że słowa Prymasa wybrzmiały na Placu Świętego Piotra 22 października 1978 roku podczas Mszy św. inaugurującej pontyfikat Papieża Polaka: „Nie lękajcie się …Nie lękajcie się”. Kończąc podkreślił, że jest to najlepszy program na czas, który wymaga od nas męstwa w wyznawaniu naszej wiary.
     Po Mszy świętej odbył się koncert Góralskiej Hory. Dźwięki góralskiej muzyki wypełniły naszą świątynie.
     Koncertowa część rozpoczęła się marszem, którym górale witali Ojca Świętego podczas I pielgrzymki w Nowym Targu. Usłyszeliśmy także dźwięki, które towarzyszą góralom udającym się do sanktuarium maryjnego. Kolejny utwór zaprezentowany przez Kapelę nawiązywał do tej góry Krywań. Gdy rozległy się dźwięki pieśni „Góralu czy ci nie żal” w śpiew włączyli obecni w kościele wierni. Była pieśń „Uwielbienie”, Wszystkiego dobrego życzymy, życzymy”. Wiemy jak wielką miłością darzył Maryję Jan Paweł II. Podczas koncertu usłyszeliśmy pieśń „O Maryjo, Matko Boga”. Było jeszcze kilka utworów, które lubił Ojciec Święty Jan Paweł II lub tych Jemu poświęconych. Nie mogło podczas tego koncertu zabraknąć „Barki” .
     Koncert „Góralskiej Hory” stał się okazją do przypomnienia słów nauczania Jana Pawła II, gdyż wykonywane przez kapelą pieśni przeplatane były przygotowanymi przez ks. kanonika fragmentami z Jego przemówień.
     Folk kapela „Góralska Hora” koncertowała w naszej parafii drugi raz. Była to prawdziwa uczta duchowa, czego dowodem były gromkie brawa, które rozlegały się w świątyni po poszczególnych utworach, jak i na zakończenie koncertu.

Link do pieśni „ Barka” w wykonaniu Kapeli Góralska Hora
https://drive.google.com/file/d/1NQYMRrvvlJWgj5H6MJh4iuRA1qODQg86/view?usp=sharing


ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2022 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie