HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DDzieci u św. Rocha i zakończenie
uroczystości odpustowych

16.08.2022r.


Za dzieci naszej parafii i za rodziców
zatroskanych o wzrost ich wiary,
Dziękujemy Ci św. Rochu!


     Szybko upływał odpustowy czas. Był czas przygotowania do uroczystości odpustowych poprzez nowennę, były spotkania w Szkole Świętego Rocha. W niedzielę 7 sierpnia do sanktuarium przybyły osoby chore i starsze. Przybyli pielgrzymką do swojego patrona lekarze i służby weterynaryjne. Warto zauważyć jeszcze jedną grupę, która we wtorkowe odpustowe popołudnie już po błogosławieństwie zwierząt i odpustowej sumie przybyła na swoje spotkanie z Jezusem i św. Rochem. To rodzice wraz z dziećmi, czasami dziadkowie z wnukami. Znane nam są słowa Jezusa: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie zabraniajcie im”. Rodzice nie zabraniali, ale przyszli wraz z nimi. Ci najmłodsi są nadzieją swoich rodziców, ale także parafii. W homilii ks. bp Radosław wskazywał, że ważną sprawa jest przekazanie wiary i tradycji młodemu pokoleniu.      O godz. 18:00 na zakończenie odpustowego dnia sprawowana była msza św. w intencji najmłodszych z indywidualnym błogosławieństwem dla nich. Przewodniczył jej ks. kustosz Krzysztof Ordziniak. W słowie skierowanym do rodziców podkreślił, że są ludźmi szczęśliwymi, bo mają dzieci. Podkreślił, że ich obecność jest dowodem na to, że on i ich rodziny są przy Panu Bogu i przychodzą by, prosić kapłana by pobłogosławił ich dzieci. Ks. kan. zaznaczył, że wielką radością ks. bpa Radosława był udział rodziców z dziećmi w uroczystościach odpustowych. Kontynuując podkreślił, że nie jest w dzisiejszych czasach łatwo wychowywać dzieci. Zachęcał rodziców, by zrobili sobie rachunek sumienia z tego czy uczą dzieci modlitwy, prowadza na mszę świętą. Podkreślił, że dziś czcimy św. Rocha, u którego rodzice od najmłodszych lat kształtowali poczucie wrażliwo sic na człowieka potrzebującego pomocy. Kaznodzieja podkreślił, że kiedy Roch miał 20 lat umierają jego rodzice, a on dziedziczy pokaźny majątek. Nie korzysta z pozostawionych mu dóbr materialny, ale rozdaje je biednym, a sam wyrusza na pielgrzymi szlak. Tej umiejętności dzielenia się uczył się w rodzinie. Ks. kan. Krzysztof podkreślił znaczenie czasu poświęcanego dzieciom. Zaznaczył, że rodzice Rocha mieli dla niego czas. Zachęcał rodziców by postawili sobie pytanie, czy mają czas dla swojego dziecka, co przekazują swoim dzieciom. Kończąc prosił zebranych, by postawili też sobie pytanie, co im przekazali ich rodzice. Jeśli nie ma ich wśród nas pomódlmy się za nich, a jeśli są powiedzmy im dobre słowo - zachęcał ks. kustosz.
     Po odmówieniu modlitwy kapłani udzielali dzieciom indywidualnego błogosławieństwa. Dzieci otrzymały na pamiątkę tego modlitewnego spotkania obrazki ze św. Rochem i słodycze. Ks. kan. Krzysztof zachęcał rodziców, by na obrazku zapisali rok spotkania i imię dziecka.
     Powoli uroczystości odpustowe ku czci św. Rocha dobiegały końca. Po Eucharystii procesja z Najświętszym Sakramentem i relikwiami św. Rocha niesionymi przez dzieci uczestniczące w spotkaniach w ramach Szkoły św. Rocha przeszła z sanktuarium do fary.
     I co dalej? Odpust, odpust i … po odpuście. Oby tak się nie stało, teraz nadszedł czas, na refleksję, na pracę nad sobą, by piękny duchowo odpustowy czas wydał owoce.

ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2022 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie