HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DDzieci z naszej parafii
pielgrzymowały do Świętego Józefa

20.01.2018r.


     20 stycznia odbyła się Pielgrzymka dzieci uczestników Rorat organizowana przez miesięcznik „Mały Gość Niedzielny” do Kaliskiego Świętego Józefa. Do Kalisza przybyło blisko 2000 dzieci z różnych zakątków kraju. Nie zabrakło wśród nich także dzieci z naszej parafii. Dlaczego na miejsce pielgrzymki zostało wybrane właśnie Narodowe Sanktuarium Świętego Józefa Kaliskiego? Kiedy Papież Franciszek ogłosił, że w okresie od 2 grudnia, czyli od początku adwentu do 6 stycznia 2019 roku będzie obchodzony Nadzwyczajny Rok Świętego Józefa Kaliskiego redakcja Małego Gościa Niedzielnego przygotowała materiały do rorat. Przeżywane były one pod hasłem „ Święty Józef- Strażnik Skarbów”. Także mikstacka parafia przeżywała roraty A.D. 2017. pod tym hasłem. Podczas rorat dzieci poznawały postać św. Józefa. Owocem roratnich spotkań były napisane przez dzieci „ Listy do Świętego Józefa”. Jak zaznaczył na początku spotkania w Sanktuarium ks. prałat Jacek Plota nadesłano je z około 350 parafii. Trafiły tam także listy napisane przez mikstackich uczestników rorat. Dzieci pilnie uczestniczyły w Mszach św. roratniach i w nagrodę z inicjatywy ks. proboszcza Krzysztofa Ordziniaka, który sfinansował wyjazd maluchom udały się one na Ogólnopolską Pielgrzymkę dzieci uczestników rorat. Współorganizatorami wyjazdu byli ks. wikariusz Krzysztof Lipiński oraz s. Ewa Szczutkowska. To właśnie pod opieką ks. wikariusza, siostry Ewy, a także rodziców bądź dziadków pielgrzymowali mali mikstaccy parafianie.
     Pielgrzymów przywitał ks. prałat Jacek Plota, kustosz Narodowego Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu. Podkreślił, że przybyli oni, by zawierzyć swoje życie św. Józefowi i przeszli przez symboliczna bramę. Ks. prałat zaznaczył, że pielgrzymka zawsze wiąże się z podjęciem trudu, ale i z przeżyciem czegoś niezwykłego. Po powitaniu rozpoczął się koncert w wykonaniu zespołu „ Promyczki Dobra” z Nowego Sączu. Był to dla zebranych w sanktuarium czas radosnego kolędowania. O godz. 11:00 rozpoczęła się Eucharystia, której przewodniczył ks. biskup Łukasz Buzun. Poprzedziło ją odsłonięcie obrazu. Bardzo ważne słowa padły podczas dialogowanej homilii. Ks. biskup szukał wraz z dziećmi odpowiedzi na wiele ciekawych pytań. Padło m.in. pytanie: Co to znaczy być dzieckiem. Wiele było odpowiedzi: być dzieckiem to słuchać rodziców, być posłusznym, małym, bawić się itp. Kaznodzieja zwrócił uwagę małych pielgrzymów, że „ być dzieckiem to znaczy mieć tatę i mamę. Mieć rodziców”. W dalszym dialogu z dziećmi ks. biskup zwrócił uwagę, że Pan Jezus miał także mamę i opiekuna Świętego Józefa. Podkreślił, że na obrazie kaliskim Jezus nie jest sam. Jest z nim Józef, Maryja i Święta Trójca. W dalszej części padło pytanie komu może być wdzięczny Pan Jezus. Nawiązując do próśb kierowanych przez wstawiennictwo św. Józefa, podkreślił, że Jezus wysłuchuje jego próśb, bo jest mu wdzięczny za opiekę, wychowanie, poczucie bezpieczeństwa. Ks. biskup zapytał także dzieci czy są wdzięczne swoim rodzicom. Zwrócił uwagę, że Józef jest cały czas obecny w Kościele, jest odblaskiem Boga Ojca. Zaakcentował, że szukamy ludzi, którzy są blisko Boga i postawił dzieciom pytanie: czy jesteśmy blisko Boga? Kończąc homilię ks. biskup podkreślił, że św. Józef jest tym, który prowadzi nas do Boga.
     Roraty, były okazją do tego, by przygotować się na Boże Narodzenie. Roraty A.D. 2017 pomogły dzieciom poznać bliżej postać Tego, który był Strażnikiem Skarbów- Jezusa i Maryi.
     W procesji z darami dzieci przyniosły dwa serduszka- jedno dla Józefa, drugie dla Jezusa, część listów nadesłanych do Świętego Józefa, bochen chleba, ministranci przynieśli chleb i patenę.
     Po Eucharystii ks. biskup zawierzył dzieci, ich rodziców, opiekunów św. Józefowi.
     Potem był czas na wspólny posiłek. Udział w Ogólnopolskiej pielgrzymce dzieci uczestników rorat był dla mikstackich maluchów nagrodą za ich wytrwałość, ale przede wszystkim okazją do spotkanie ze Świętym Józefem Kaliskim. Z niejednego dziecięcego serca popłynęły ku niebu prośby i podziękowania Świętemu Józefowi. To był zapewne dla młodych i ich opiekunów piękny czas...ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2018 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie