HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DRozpoczęcie przygotowań duchowych
do odpustu ku czci św. Rocha
i Dzień Chorych i Starszych

07.08.2022r.


„O, święty Rochu, błagamy:
Ciebie, trzymamy się.
O pomoc, radę wołamy,
Ty pomagać nam chciej”(z pieśni)


     Bogata w wydarzenia była niedziela 7.sierpnia w mikstackiej wspólnocie parafialnej. To dzień, w którym od pokoleń rozpoczyna ona przygotowania duchowe do uroczystości odpustowych ku czci św. Rocha połączonych z obrzędem błogosławieństwa zwierząt.
     O godz. 10:00 odbyło się pierwsze spotkanie dzieci i młodzieży w ramach XI edycji Szkoły Świętego Rocha. To forma przygotowania duchowego młodych do parafialnego święta. Przez kolejne dni młodzi będą gromadzili się w naszym Diecezjalnym Sanktuarium św. Rocha, by wspólnie modlić się, poznawać życie naszego niebieskiego Patrona, ale także tradycje odpustowe, historię drewnianego kościoła na wzgórzu, związane z nim legendy. Będzie także czas na wspólną zabawę. Już na parkingu jest przygotowane miejsce do gry w bule. To popularna w Południowej Francji gra, stamtąd pochodził nasz Patron, może i on w nią grał? W tym roku uczestników spotkań rozpoznać można po przypinkach, które otrzymali na niedzielnym spotkaniu.
     O godz. 10:30 sprawowana była koncelebrowana Msza święta podczas której, przez wstawiennictwo św. Rocha prosiłem o opiekę i potrzebne łaski dla uczestników spotkań w Rochowej Szkole, zaś ks. kan. Andrzej Grabański polecał miłosierdziu Bożemu niedawno zmarłego niedawno, a pochodzącego z naszej parafii ks. Rafała Kowalczyka. Ostatnim miejscem jego posługi była parafia w Dzietrzkowicach. Zespół muzyczny „ Pokorni” z tej parafii przygotował oprawę muzyczną tej Eucharystii i z pewnością pomógł wielu osobom w spotkaniu z Panem. (galeria nr 1).
     Od kilkunastu lat w scenariuszu uroczystości odpustowych pojawił się Dzień Chorych i Starszych. W tym roku przypadł on niedzielę 7. sierpnia. Na godz. 15:00 do sanktuarium w sposób szczególny zaproszone były osoby doświadczające cierpienia i ci, którzy się nimi opiekują. Modlitewne spotkanie rozpoczęło się Koronką do miłosierdzia Bożego odmówiona przy wystawionym Najświętszym Sakramencie. Następnie odbył się koncert wspomnianego przez mnie zespołu „ Pokorni” był on dziękczynieniem dla parafii za pochodzącego spośród nas kapłana. Koncert był prawdziwą ucztą duchową, ale także czasem refleksji nad przemijaniem i naszą relacją z Panem Bogiem i bliźnimi.
     O godz. 16:00 w sanktuarium ks. Krzysztof Lipiński, kapelan szpitala w Ostrowie Wielkopolskim sprawował mszę św. w intencji osób chorych, starszych, niepełnosprawnych i wszystkich tych, którzy się nimi opiekują. (galeria nr 2)
     Homilia wygłoszona przez ks. kapelana była pięknym świadectwem posługi wśród chorych. Ksiądz Krzysztof w rozważaniu zwrócił uwagę na znaczenie sakramentu namaszczenia chorych w życiu człowieka. Zaznaczył, że nie jest to ostatnie namaszczenie, ale jest to sakrament dający nam możliwość jeszcze jednego spotkania się z Jezusem. Kaznodzieja podkreślił, że podczas posługi spotyka się zarówno z pozytywnym i negatywnym stosunkiem chorych do tego sakramentu. Podał przykłady osób, które początkowo stanowczo odrzucały możliwość pojednania się z Bogiem w sakramencie pokuty, przyjęcie Komunii św. i sakramentu chorych po wielokrotnych rozmowach, zachętach otwierały się na łaskę sakramentalną. Ponadto ksiądz kapelan zaakcentował, że nikogo nie można przekreślać, że czasami trzeba pomóc człowiekowi, także temu, który mocno pogubił się w życiu w miłość Jezusa do niego. Ksiądz Krzysztof podkreślił, że dla pojednanie się z Bogiem i przyjęcie sakramentu chorych staje się źródłem pokoju. Podzielił się z zebranymi świadectwem niewytłumaczalnej z punktu widzenia medycznego poprawy wyników u osoby chorej na serce, właśnie po przyjęci sakramentu chorych. Kaznodzieja pytał co zrobić jeśli w naszym otoczeniu jest osoba chora, która nie chce przyjąć sakramentu chorych i jednocześnie udzielił odpowiedzi – przyjąć go samemu. Zachęcał, byśmy nie bali się przyjmować tego sakramentu. Dziękujemy ks. Krzysztofowi za podzielenie się świadectwem posługi w szpitalu, ale także za uświadomienie nam, że sakrament chorych jest kolejną, często niedoceniana przez nas okazją doświadczenia bliskości Boga.
     Podczas tej Eucharystii była okazja do przyjęcia sakrament chorych. Wielu z niej skorzystało. Po mszy św. został wystawiony Najświętszy Sakrament i po chwili indywidualnej adoracji ks. kapelan udzielał błogosławieństwa na sposób lourdzki.
     Spotkanie osób chorych i starszych to szczególny czas w przygotowaniach odpustowych. Dla wielu tych osób to jedyne spotkanie z naszym niebieskim Patronem w ciągu roku.
     Dziękujemy za to świadectwo wiary i ufności, poprzez które pokazują nam, że także w cierpieniu można i należy trwać przy Chrystusie, ofiarując je za innych, którym tej wiary i ufności brak.
     Dziękujemy za modlitwy, którymi chorzy i cierpiący wspierają wiele dzieł podejmowanych w parafiach, za modlitwy zanoszone przez nich w intencji rodzin, osób które zagubiły się na drogach życia.
     O godz. 18:00 sprawowana była w sanktuarium jeszcze jedna msza święta, a po niej odmówiona modlitwa pierwszego dnia nowenny. Ku niebu popłynęły prośby i podziękowania złożone przez parafian i pielgrzymów.
     Przed nami piękny duchowo nowennowy czas. Wykorzystajmy go, by dobrze przygotować do uroczystości odpustowych ku czci św. Rocha nie tylko nasze domy, ale przede wszystkim serca.

Copyright (c) 2012 - 2021 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie