HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DŚwiatowy Dzień Chorego
w naszej parafii

11.02.2018r.


     Niech Dziewica Maryja (…)pomaga osobom chorym przeżywać swoje cierpienie w jedności z Panem Jezusem i niech wspiera tych, którzy się nimi opiekują ( papież Franciszek)
     Już po raz dwudziesty szósty - 11 lutego- w dniu, w którym Kościół wspomina Matkę Bożą z Lourdes obchodzimy Światowy Dzień Chorego. W tym roku przypadł w niedzielę. Po raz pierwszy Światowy Dzień Chorego obchodzony był w 1993 roku. Został ustanowiony z woli i inicjatywy św. Jana Pawła II. Ustanowiony przez św. Jana Pawła II Światowy Dzień Chorych ma skierować naszą uwagę na potrzeby ludzi chorych i cierpiących, staje się okazją do pogłębiania naszej wrażliwości na potrzeby bliźnich potrzebujących pomoc, ale i tę pomoc nam świadczących.
     Co roku z okazji tego dnia przygotowywane jest przez Papieża specjalne orędzie, a w kościołach na całym świecie sprawowane są Msza Święte w intencji osób chorych i starszych, niepełnosprawnych oraz ich opiekunów.
     W naszej wspólnocie parafialnej sprawowana była w kościele pw. Świętej Trójcy o godz. 11:00. Przy ołtarzu stanęli ks. kan. Grzegorz Klapa i ks. wikariusz Krzysztof Lipiński. Ks. kan. Grzegorz modlił się w intencji chorych, starszych, niepełnosprawnych i ich opiekunów. Trzeba tu dodać, że sam od lat doświadczany krzyżem cierpienia pokazuje, że można mimo choroby i cierpienia służyć Bogu i ludziom. Natomiast posługujący w naszej parafii ks. Krzysztof Lipiński jest jednocześnie Diecezjalnym Duszpasterzem Osób Niepełnosprawnych.
     Podczas tej Eucharystii był udzielany Sakrament Namaszczenia. Bardzo wielu parafian obecnych w kościele skorzystało z tej okazji i przyjęło go. Liczba osób, które z okazji XXVI Światowego Dnia Chorego przyjęły ten sakrament jest świadectwem, że zmieniło się nasze nastawienie do niego, że właściwie rozumiemy jego sens i znaczenie. Ks. proboszcz Krzysztof Ordziniak wyjaśniał, że jest to sakrament uzdrawiając, umacniający w słabości, a w przypadku osób, które nie mogą już skorzystać z sakramentu pokuty, także gładzący grzechy, jeżeli chory miał w sercu pragnienie pojednania się z Panem Bogiem. Zachęcał także wiernych, aby w przypadku ciężkiej choroby bliskiej osoby, zatroszczyli się o to , by został jej udzielony Sakrament Namaszczenia Chorych.
     Papież Franciszek, podobnie jak Jego poprzednicy przygotował z okazji XXVI Światowego Dnia Chorego specjalne orędzie. Jego myślą przewodnią są słowa: „Oto syn Twój (…) Oto Matka twoja”. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie” (J 19, 26-27).
     Niech ten kolejny Światowy Dzień Chorego będzie okazją do wyrażenia naszej wdzięczności osobom chorym i cierpiącym.
     Dziękujemy za to świadectwo wiary i ufności, poprzez które pokazują nam, że także w cierpieniu można i należy trwać przy Chrystusie, ofiarując je za innych, którym tej wiary i ufności brak.
     Dziękujemy za modlitwy, którymi chorzy i cierpiący wspierają wiele dzieł podejmowanych w parafiach, za modlitwy zanoszone przez nich w intencji rodzin, osób które zagubiły się na drogach życia.
     Otoczmy chorych troskliwą opieką, miłością, kształtujmy wrażliwość młodego pokolenia na potrzeby bliźnich.
     Św. Jan Paweł II powiedział „ kiedy ludzie cierpią, kiedy cierpi człowiek, potrzebny jest drugi człowiek przy cierpiącym. Blisko niego. Bo tak wypełnia się obecność Chrystusa w nich obu: w człowieku cierpiącym i w człowieku, który jest przy nim, który się nim opiekuje”. A u kresu życia będziemy przecież sądzeni z miłości.
     I jeszcze jedna refleksja. Światowy Dzień Chorego ma skłaniać nas m.in. refleksji nad sensem cierpienia, nad miejscem chorych w Kościele i we wspólnocie parafialnej. W mikstackiej wspólnocie parafialnej czci się w sposób szczególny św. Rocha, który patronuje osobom chorymi i ich opiekunom. Dlatego od kilku lat w scenariuszu uroczystości odpustowych ku czci św. Rocha w niedzielę tuż przed nimi przeżywamy nasz Parafialny Dzień Chorych. W tym dniu chorzy i starsi przybywają do Diecezjalnego Sanktuarium Świętego Rocha. Już dziś zapraszamy do przeżycia tego niezwykłego spotkania modlitewnego. W tym roku odbędzie się ono 12. sierpnia i będzie zapewne kolejną okazją do pochylenia się nad tajemnicą i sensem cierpienia.


Zachęcamy do lektury Orędzia Papieża Franciszka na XXVI Światowy Dzień Chorego
https://w2.vatican.va/content/francesco/pl/messages/sick/documents/papa-francesco_20171126_giornata-malato.htmlZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2018 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie