HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DDni Krzyżowe w naszej parafii

06_08.05.2024r.


Święty Izydorze, patronie naszej trudnej pracy, naucz mnie łączyć modlitwę z wysiłkiem! (modlitwa)

     Tradycyjnie już w pierwsze trzy dni po VI Niedzieli Wielkanocnej przeżywaliśmy w dni modlitw o urodzaje i o błogosławieństwo dla ludzi pracujących na roli nazywane także „dniami krzyżowymi”. Mają one charakter błagalny. Codziennie w modlitwie Ojcze nasz… kierujemy do Boga prośbę „chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj…”. By nikomu nie zabrakło chleba powszedniego potrzebujemy Bożego błogosławieństwa. Dni krzyżowe były okazją, by prosić Boga o właściwe warunki pogodowe, o błogosławieństwo, które sprawi, że ziemia wyda plon. Jest już tradycją w naszej parafii, że poniedziałki gromadzimy się na Eucharystii w Diecezjalnym Sanktuarium Świętego Rocha. W związku z tym to właśnie z sanktuarium wyruszyliśmy, by odprawić nabożeństwo dni krzyżowych. Przewodniczył mu ks. kustosz Krzysztof Ordziniak. Z wielu serc popłynęły ku niebu słowa Litanii do Wszystkich Świętych, modlitwy błagalnej. W czasie nabożeństwa zostały wyznaczone trzy stacje. Przy pierwszej modlono się o pokój, przy drugiej o właściwe warunki pogodowe i dobre urodzaje, przy trzeciej polecano wszystkich pracujących. Następnie odprawione zostało nabożeństwo majowe. Drugiego i trzeciego dnia procesja błagalna, bo tak brzmi właściwie nazywa się nabożeństwo dni krzyżowych, odbyła się wokół kościoła farnego pw. Świętej Trójcy. Przewodniczył im ks. proboszcz Krzysztof Ordziniak. Tu także wyznaczone zostały trzy stacje Pierwsza przy krzyżu misyjnym, druga przy zabytkowym krzyżu wykonanym przez Pawła Brylińskiego, trzecia przy Grocie Matki Bożej.
     Podczas procesji błagalnych modliliśmy się o właściwe warunki pogodowe, by ziemia mogła wydać plon. Liczny udział wiernych w nabożeństwach dni krzyżowych jest świadectwem naszej wiary i zaufania Bogu.
     W naszym sanktuarium znajduje się obraz przedstawiający św. Izydora Oracza- patrona rolników. Obraz ten został ufundowany przez ks. proboszcza Łukasza Marszałkowskiego. Okazuje się, że postać św. Izydora, postaci niezwykłej jest znana niewielu. Ksiądz Kanonik Krzysztof przybliżył nam tę postać podczas nabożeństwa dni krzyżowych. Wskazał, że żył on w XII wieku w Hiszpanii. Rodzice kształtując charakter Izydora kierowali się zasadą „Módl się i pracuj, a Bóg ci dopomoże”. Tą zasadą kierował się w dorosłym życiu oraz zachęcał do ufności Bogu, tych wśród których żył. Realizując zasadę przekazana mu przez rodziców módl się i pracuj, a Bóg ci dopomoże, uczestniczył codziennie we mszy świętej, a następnie przez most Segowia udawał się na drugą stronę rzeki Manzanares, aby uprawiać ziemię swojego pana. Miał taką zasadę, że każdą czynność rozpoczynał modlitwą. W wykonywaniu swoich obowiązków był niezwykle sumienny, zawsze wszelkie prace wykonywał z niezwykłą starannością. Mimo tego, pracujący wraz z nim na polu donieśli właścicielowi ziemi, że Izydor zamiast pracować modli się i rozpoczyna prace później niż wszyscy. gdy pomówienia o zaniedbywaniu obowiązków przez Izydora powtórzyły się właściciel postanowił sam zaobserwować, co robi jego najemnik w czasie przeznaczonym na pracę. W tym celu udał się pewnego dnia na pole. Wielkie było jego zdziwienie, gdy zobaczył, że rzeczywiście Izydor modli się pod stojącym nieopodal pola krzyżem, ale w tym czasie pracę za niego wykonuje anioł, orząc wołkami zaprzęgniętymi do pługa. Ksiądz Kanonik zaakcentował, że Izydor nigdy nie pracował w niedzielę. Ten dzień spędzał z rodzina i poświęcał na modlitwę. Izydor całe życie pracował na roli, był prostym człowiekiem, kochającym Boga i ludzi, sumiennie wypełniającym swoje obowiązki, kochającym Matkę Bożą, potrafiący łączyć pracę z modlitwą. Takie życie pozwoliło mu osiągnąć świętość, która jest także powołaniem każdego z nas. Ten dzień spędzał z rodzina i poświęcał na modlitwę.
     Modlimy się codziennie „Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy…”. Potrzebujemy Bożego miłosierdzia, potrzebujemy Bożego błogosławieństwa, mamy o co Boga prosić, mamy za co dziękować. To nie przypadek, że omijają naszą parafię kataklizmy, gradobicia, nawałnice. Pan Bóg nam błogosławi

Modlitwa o obfitość zbiorów

Panie, Ojcze Święty, Ty nakazałeś człowiekowi, aby uprawiał ziemię i o nią się troszczył. Za wstawiennictwem świętego Izydora rolnika, prosimy Cię pokornie, obdarzaj nas obfitymi zbiorami. Oddalaj od naszych pól niebezpieczne burze i grad, aby ziarna wrzucone w ziemię wydały plon stokrotny. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2024 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie