HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DUroczystość Chrystusa Króla Wszechświata
w naszej parafii

25.11.2018r.


„Ciebie, Chryste, wyznajemy
Królem czasu i wieczności,
Władcą ludów całej ziemi,
Dusz i serc najwyższym Sędzią” (z brewiarz)


     W niedzielę 25 listopada obchodzimy w Kościele uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. To święto patronalne Akcji Katolickiej oraz Liturgicznej Służby Ołtarza. W tym dniu, podczas mszy świętej sprawowanej o godz. 11:00 ks. proboszcz Krzysztof Ordziniak modlił się w intencji wspólnot działających w parafii. Wraz z ks. kan. Krzysztofem przy ołtarzu stanął ks. kan. Grzegorz Klapa.
     W mszy świętej niedzielnej sprawowanej w naszym kościele o godz. 11:00 tradycyjnie uczestniczy liczna rzesza dzieci wraz z rodzicami. To do nich skierowana była dialogowa homilia nawiązująca do Ewangelii. Ksiądz kanonik zapytał dzieci m.in. O kolor szat, w których sprawuje Eucharystię kapłan. O to jaką uroczystość obchodzimy? Co ma król? Co ma na głowie owieczka Małgosia? Zwrócił uwagę na koronę cierniową na głowie Pana Jezusa. Zapytał: gdzie chce królować Pan Jezus? Wyjaśnił, że Pan Jezus króluje w naszych sercach, gdy czynimy dobro i nie popełniamy grzechów. Ks. kan. podkreślił, że najczęściej wojsko oddaje życie za swego króla. Jezus jest Królem, który oddał życie za nas.
     Zbliżający się koniec roku kościelnego stał się okazją do podsumowania uczestnictwa dzieci w nabożeństwach, zwłaszcza w nabożeństwie różańcowym. Ks. kan. wyczytał nazwiska dzieci, które zgromadziły największą ilość punktów, a także wręczył upominki.
     Następnie ks. kanonik zwrócił się do rodziców, sygnalizując, że podczas rorat będą rozważane dary Ducha Świętego. Ponieważ przeżywamy w tym roku 100-lecie konsekracji kościoła parafialnego zwrócił się z prośbą do rodziców i dzieci, by wykonały makiety swoich domów. Zostaną one umieszczone w szopce, którą w tym roku będzie model mikstackiej fary.
     Nawiązując do słów Ewangelii, zwracając się do dorosłych, kaznodzieja podkreślił, że na pytanie człowieka skierowane do Jezusa czy jesteś Królem udziela On zdecydowanej odpowiedzi. A potem zaraz pada pytanie: Cóż to jest prawda? Ksiądz kanonik kontynuując powiedział: „Ten człowiek zadaje pytanie cóż to jest prawda, a później sam umywa ręce i skazuje Jezusa na ukrzyżowanie”. Przywołując słowa z Ewangelii: „Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu” kapłan zachęcał zebranych do postawienia pytania kim dla nas jest Jezus Chrystus, ale równocześnie do zrobienia u kresu roku kościelnego rachunku sumienia z naszej wiary. Zaakcentował potrzebę spojrzenia na mijający rok liturgiczny, by odpowiedzieć sobie na pytanie co powinniśmy zmienić w naszym życiu. Zwrócił uwagę na potrzebę częstszej lektury Pisma Świętego. Podkreślił, że przed nami szczególny czas, czas adwentu, który minie bardzo szybko. Zachęcał, by w codziennym zabieganiu nie zagubić, tego co w życiu najważniejsze.
     Po mszy świętej przy wystawionym Najświętszym Sakramencie odnowiliśmy Akt Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana, który miał miejsce 19 listopada 2016 roku w Krakowie-Łagiewnikach. Przed błogosławieństwem ks. kanonik Krzysztof zachęcał zebranych, by w cichości serca, wpatrując się w Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie powiedzieli Mu o swoich radościach, troskach, lekach i niepokojach.
     A przed nami już niedługo adwentowy czas, szczególny czas. Wykorzystajmy właściwie ofiarowany nam przez Boga czas, by Jezus naprawdę narodził się w naszych sercach.ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2018 Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie