HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DJezus Eucharystyczny uczczony w naszej parafii

30.05.2024r.


„Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie z nieba,
Pod przymiotami ukryty chleb.
Zagrody nasze widzieć przychodzi
I jak się dzieciom Jego powodzi” (pieśń)


     Słowa tej pięknej, niosącej radosne przesłanie o wielkiej trosce Boga o człowieka pieśni wybrzmiały w mikstackim kościele na rozpoczęcie Mszy Świętej sprawowanej w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, przed Soborem Watykańskim II nazywaną świętem Bożego Ciała. W tym dniu Jezus pod postacią Chleba Eucharystycznego opuszcza kościoły, by zobaczyć jak się Jego dzieciom, powodzi, jak się im żyje. Wychodzi do wszystkich, do tych, którzy z różnych powodów nie mogą do Niego przyjść, ale także tych, którzy nie chcą lub nie znajdują na czasu. To wyraz wielkiej miłości i troski Boga o każdego człowieka.
     W mikstackiej wspólnocie parafialnej uroczysta suma sprawowana była o godz. 9:00. Przewodniczył jej ks. kan. Krzysztof Ordziniak, współcelebransem był ks. kan. Andrzej Grabański.
     W homilii Ksiądz Proboszcz przytoczył historię żołnierza rannego podczas wojny domowej w Hiszpanii, który odmawiał przyjmowania posiłków. Jego kolega podejrzewał, że dzieje się tak z powodu tęsknoty za domem. Napisał do jego rodziców list. Ojciec przyjechał w odwiedziny do syna. Wizyta ta sprawiła synowi wiele radości. Ojciec przywiózł mu chleb upieczony przez matkę. Żołnierz poprosił, by podano mu chleb upieczony dla niego przez matkę. Ksiądz kanonik podkreślił, że historia ta jest opowieścią nie tylko rannym żołnierzu, ale o każdym z nas, gdyż jesteś często poranieni w bitwie, której na imię „życie”. Tracimy smak życia i nie chcemy spożywać Pokarmu, który obdarza nas prawdziwym życiem i umacnia nasze serca i dusze. Często szukamy w takich chwilach ukojenia w alkoholu, narkotykach, w dogadzaniu własnej pysze. Zwrócił uwagę ,że pokarm oferowany przez świat nie leczy człowieka, nie czyni go szczęśliwym, ale prowadzi dojesz cze większego głodu. On nie nasyca, nie uzdrawia. Celebrans podkreślił, że matka piekąca chleb dla rannego syna włożyła w tę czynność dużo troski miłości i ten chleb uzdrowił syna. Wskazał, że również Bóg przygotował dla nas pokarm i dał nam w tym pokarmie siebie samego, swoje Ciało i Krew. Nawiązując do Ewangelii ks. Kanonik Krzysztof przywołał słowa: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeśli nie będziecie jeść ciała Syna Człowieczego i pić jego krwi, nie będziecie mieć życia w sobie”. Następnie, jako pasterz mikstackiej wspólnoty, zaapelował do obecnych w świątyni: proszę Was w imię Chrystusa: Oto chleb, który przygotował dla nas Ojciec niebieski. Bierzmy Go i spożywajmy. Jedynie ten Chleb jest mocą dla umęczonego umysłu, pokarmem dla zranionego ducha, lekarstwem dla naszych serc. Następnie przywołał słowa Andre Frossarda „Ze wszystkich darów, które ofiarował mi chrystianizm, Eucharystia wydaje mi się najpiękniejszym” i pytał, czy my również myślimy podobnie? Czy doceniamy ten cud Bożej miłości? Czy jesteśmy Bogu wdzięczni za ten wielki dar? Przypomniałem zebranym, że słowo Eucharystia oznacza dziękczynienie, więc uroczystość Bożego Ciała jest dniem dziękczynienia. Zachęcałem, by te swoja wdzięczność wyrażali nie tylko poprzez modlitwę i śpiew, ale przede wszystkim przez umiłowanie Chrystusa w Eucharystii i częste przyjmowanie Go do naszych serc. Homilię zakończył słowami pieśni „Panie, pragnienia ludzkich serc, Ty zaspokoisz sam.
     Przyjdź, Chlebie żywy, Zbawco nasz, Pszeniczny Darze, przyjdź! Ty, Panie, dajesz siebie nam, By naszym życiem być. Jak braciom służyć, naucz, jak Miłością, prawdą żyć”.
     Po Mszy Świętej wraz z Jezusem ukrytym pod postacią Chleba wyruszyliśmy w procesji do czterech ołtarzy. Krzyż, chorągwie, feretrony, poduszki z emblematami religijnymi niesione przez dzieci poprzedzały w procesji Jezusa ukrytego pod postacią Chleba niesionego w monstrancji. Tuż przed kapłanem niosącym monstrancje szły dziewczynki sypiące kwiatki. Pięknie przygotowane zostały ołtarze.
     Na pierwszym ołtarzu umieszczone zostały słowa „Eucharystia buduje wspólnotę Kościoła”. Po odczytaniu słów Ewangelii nadszedł czas na krótką refleksję nad tymi słowami. W rozważaniu ks. Proboszcz podkreślił, że Eucharystia staje się początkiem uczestnictwa we wspólnocie Kościoła, ale także szczytem tego uczestnictwa, ponieważ wspólnota Kościoła najpełniej wyraża się podczas sprawowania Eucharystii.
     Przy drugim ołtarzu pochyliliśmy się nad słowami: „Eucharystia inspiruje do głoszenia Chrystusa!”. Tu ks. kanonik Krzysztof zwrócił uwagę, że my, podobnie jak uczniowie zmierzający do Emaus, którzy zrozumieli i doświadczyli, że Jezus żyje i zmartwychwstał nie mogli zatrzymać tej nowiny dla siebie, doświadczając spotkania z Jezusem powinniśmy głosić Ewangelię światu. Podkreślił, że osoby świeckie mogą ze swym świadectwem dotrzeć tam, gdzie żaden kapłan nie zostałby przyjęty.
     Trzeci ołtarz został usytuowany przy strażnicy OSP. W tym roku OSP w Mikstacie obchodzi 95. rocznicę powstania. W związku z tym starzący wyszli z inicjatywa przygotowania ołtarza na procesje Bożego Ciała. Przygotowując wykorzystali elementy sprzętu, który wykorzystują spiesząc na pomoc bliźnim. Miejsce dla monstrancji zostało przygotowane w samochodzie strażacki. Hasło umieszczone na tym ołtarzu doskonale korespondowało z posługą w „Eucharystia otwiera na potrzeby braci!”. Celebrans podkreślił, że Eucharystia uwrażliwia ludzkie serca na potrzeby bliźnich, zaprasza ludzi do współpracy w różnych dziełach charytatywnych.
     Czwarty ołtarz stanął na rynku przy figurze Najświętszego Serca Pana Jezusa . Tu na ołtarzu pojawiło się hasło: „Eucharystia włącza do uczestnictwa we wspólnocie Kościoła”. Słowa te nabierają szczególnego znaczenia, jeśli dodam, że ołtarz ten został przygotowany przez rodziców dzieci, które w tym roku pierwszy raz przyjęły Pana Jezusa do swego serca. Tu na mikstackim rynku udzieliłem błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem na cztery strony świata. Tu kapłan podkreślił, że Eucharystia, która gromadzi i jednoczy wiernych poprzez przyjmowanie tego samego Ciała Chrystusa staje się źródłem jedności Kościoła. W ten sposób wierni staja się częścią Kościoła.
     Tu przy czwartym ołtarzu przed udzieleniem błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem na cztery strony świata ks. proboszcz zachęcał byśmy pomyśleli, w czym chcemy, by Jezus nam pobłogosławił.
     Podczas procesji niesione były sztandary i feretrony, poduszki z symbolami religijnymi. Uroczystość uświetniła orkiestr parafialna. Tuż przed baldachimem szły dziewczęta sypiące kwiatki. Było ich podczas tegorocznej procesji bardzo dużo. Jezus ukryty pod postacią Chleba przemierzał ulice naszego miasteczka obsypywany płatkami kwiatków. Pięknie prezentowały się ołtarze przygotowane przez parafian. Liczny udział w procesji to świadectwo naszej miłości do Eucharystii, naszej wiary, ale także tradycji przodków.
     Co wniesie w naszą codzienność ten wyjątkowy, piękny czas. Czy pomoże nam w głębszym przeżywaniu Eucharystii i wzbudzi w nas głód Chleba Eucharystycznego, pokarmu na życie wieczne?
     Przez kolejnych osiem dni, do czwartku włącznie, odbywać się będą w naszej parafii procesje wokoło kościoła rano i wieczorem. To już rzadkość, więc trwajmy w tej pięknej tradycji przodków będącej świadectwem naszego umiłowania Eucharystii.

Linki do filmików z procesji:

https://drive.google.com/file/d/1CXR7w3Eo7MQI3rKF12kaHxLhvW3spjr6/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1CXFU1m1hdACahlgh3_yoEdRIVg8F77FX/view?usp=sharing


ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2024 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie