HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DDzieci z Bożym błogosławieństwem
rozpoczynają Nowy Rok

01.01.2018r.


     Licznie zgromadzili się wierni w naszym kościele na Mszy Świętej o godzinie 0.15. Pora trochę nietypowa, ale i dzień wyjątkowy 1. styczeń – Nowego Roku 2018. Przyszli, by prosić o Boże błogosławieństwo w rozpoczynającym się roku.
     Od kilku lat w naszej wspólnocie w pierwszym dniu Nowego Roku sprawowana jest także Msza Święta w intencji dzieci połączona z indywidualnym błogosławieństwem. W tym roku sprawował ją w kościele farnym o godz. 16.00 ks. wikariusz Krzysztof Lipiński. Czasami ta Msza św. sprawowana było w Diecezjalnym Sanktuarium Świętego Rocha. Okazało się jednak, że nasze niewielkie rozmiarami, ale wielkie duchem sanktuarium nie jest w stanie pomieścić w swoim wnętrzu uczestników tej Eucharystii. "Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie zabraniajcie im, bo do takich należy królestwo Boże” (Mk 10, 14-15) powiedział Jezus do uczniów, którzy chcieli, by odpoczął nieco i starali się nie dopuszczać do niego dzieci. Nie tylko nie zabraniali, ale przynieśli, bądź przyprowadzili do Jezusa licznie swoje dzieci rodzice z mikstackiej parafii. Przybyli do mikstackiego wieczernika, by prosić o Boże błogosławieństwo i opiekę w 2018 roku.
     W słowie skierowanym do zebranych ksiądz wikariusz Krzysztof opowiedział historię rodziny, w której narodziło się drugie dziecko. Starsze, prosiło, by rodzice pozwolili mu pozostać samemu z młodszym bratem. Rodzice spełnili jego prośbę. Gdy dzieci zostały same rodzice przez uchylone drzwi usłyszeli jak ich starszy syn pochylając się nad maleństwem prosi : powiedz mi jaki jest Jezus, jaki jest Bóg, bo ja już powoli zapominam. Kontynuując rozważanie kaznodzieja podkreślił, że w kościele jest w tym dniu rozpoczynającym Nowy Rok dużo dzieci. Podkreślił, że gdy patrzymy na dzieci, zwłaszcza te najmłodsze, to tak jakby się Boga widziało. Zwrócił uwagę, że obraz dziecka dotyka serca, porusza do czynienia dobra. Kontynuując rozważanie ksiądz wikariusz podkreślił, że okres Bożego Narodzenia wyzwala w nas wrażliwość, dobroć, pragnienie pokoju. Kapłan dzieląc się świadectwem spotkań z rodzinami podczas wizyty kolędowej zwrócił uwagę, że modlitwa dziecka jest prosta, szczera. Zwrócił uwagę, że wszystko co słyszymy w tych dniach w Słowie Bożym kieruje naszą uwagę na osobę małego Jezusa. „ Gdzie jest Jezus tam jest Maryja” powiedział w homilii ks. Krzysztof i zachęcił byśmy spróbowali odpowiedzieć sobie co możemy zrobić najlepszego dla swego życia osobistego, w małżeństwie, w rodzinie. Zaproszenie Jezusa i Maryi do swojego życia jest najlepszą rzeczą jaką możemy uczynić wskazał kapłan. Kończąc rozważanie ks. wikariusz Krzysztof podkreślił, że Święta Rodzina nie miała lekkiego życia, przez wielu ludzi Boże Narodzenie nie zostało zauważone. Mimo wielu trudności Święta Rodzina jest rodzina szczęśliwą, bo jest w niej Jezus. Zachęcał zebranych byśmy prosili o serca otwarte, które będą potrafiły przyjąć Jezusa i Maryję do swego życia i ucieszyć się Ich obecnością. Po Mszy Świętej ks. wikariusz Krzysztof odmówił modlitwę błogosławieństwa dzieci. Następnie ks. proboszcz Krzysztof Ordziniak i ks. wikariusz udzielali dzieciom indywidualnego błogosławieństwa. Dzieci otrzymały pamiątkowe obrazki i słodycze. Po indywidualnym błogosławieństwie rodzice z dziećmi zatrzymywali się na chwile modlitwy przy żłobku. Zapewne, tak jak zachęcał ks. wikariusz Krzysztof, wiele rodzin zaprosiło do swego życia Jezusa, Maryję i Józefa. Pod taką opieką dzieci będą wzrastały w łasce i mądrości u Boga i ludzi...ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2018 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie