HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DAdoracja Najświętszego Sakramentu
i wołanie o miłosierdzie

28.09.2022r.


„Całe zło świata może być pokonane
poprzez ogromną moc
adoracji eucharystycznej” (św. Jan Paweł II)


     Jak co roku 28. września nasza parafia przeżywała całodniową Adorację Najświętszego Sakramentu. Jest to szczególny czas łaski, czas spotkania z Jezusem ukrytym pod postacią Chleba. Już dwa tygodnie wcześniej ks. kan. Krzysztof Ordziniak przypomniał wiernym o tym szczególnym dniu i zachęcał, by znaleźli czas na spotkanie z Panem.
     28 wrzesnia o godz. 7:00 ks. proboszcz sprawował Mszę św. w której polecał w sposób szczególny wszystkich tych, którzy nawiedzą w tym dniu naszą świątynię.
     Po Eucharystii rozpoczął się czas spotkania z Jezusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie. W dniu adoracji znacznie liczniej korzystaliśmy z okazji do spotkania z naszym Panem. Była wspólna modlitwa różańcowa, ale i czas na indywidualną rozmowę, trwanie przy Jezusie w ciszy. Tak bardzo potrzebuje tej ciszy i chwili zatrzymania współczesny człowiek.
     W tym roku, po raz czternasty, w ramach akcji modlitewnej Koronka do Miłosierdzia Bożego na ulicach miast świata” wielkie wołanie „o miłosierdzie dla nas i świta całego” popłynęło ku niebu z różnych miejsc. Mikstacka parafia włączyła się w tę modlitwę ósmy raz . O godzinie 15:00 z wieży kościoła rozległo się bicie dzwonów. Ze śpiewem pieśni „Nasze plany i nadzieje …” z księdzem proboszczem niosącym Najświętszy Sakrament wyszliśmy pod krzyż misyjny.
     To właśnie stąd popłynęło wołanie o miłosierdzie dla nas i świata całego. Podczas modlitwy polecaliśmy Ojca Świętego, kapłanów, sprawy Kościoła i naszej parafii, prosiliśmy o pokój w Ukrainie i na całym świecie. Po odmówieniu koronki do miłosierdzia Bożego ksiądz proboszcz udzielił zebranym błogosławieństwa. Następnie Jezus ukryty w Najświętszym Sakramencie powrócił do naszej świątyni. Tu ze względu na ulewny deszcz została odmówiona litania do miłosierdzia Bożego.
     Udział w koronce do Miłosierdzia Bożego na ulicach miast świata jest świadectwem naszej wiary, ale i wyrazem troski o zbawienie nasze i całego świata. Iskra Bożego Miłosierdzia rozbłysła także w Mikstacie.
     Podczas modlitwy 28 września towarzyszył nam szum przejeżdżających samochodów i …padający deszcz. Zapewne u części przejeżdżających, modlący się tuż przy ulicy pod krzyżem w ulewnym deszczu ludzie wywoływali zdziwienia, pobudził ich ten widok do refleksji. Może ta nasza modlitwa będzie dla nich taką iskrą, która roznieci w ich sercach pragnienie spotkania z Miłosiernym Jezusem.
     Adoracja Najświętszego Sakramentu trwała do godz.21:00. Przed końcowym błogosławieństwem ks. kanonik Krzysztof zachęcał obecnych w kościele, by w cichości serca powiedzieli Jezusowi, jakich łask potrzebują najbardziej, co jeszcze w ich życiu wymaga przemiany. Następnie w duchowej łączności z Jasną Górą zaśpiewaliśmy Apel Jasnogórski. Dobiegł końca dzień Adoracji Najświętszego Sakramentu w naszej wspólnocie, ale przecież nasze mikstackie świątynie są otwarte każdego dnia, więc nawiedzajmy jak najczęściej oczekującego na nas w nich Pana.


ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2022 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy w Mikstacie